Valet i år är det viktigaste i Sveriges moderna historia. Inte sedan 1930-talet har vår demokrati utmanats på det sätt som sker idag. Ett parti med rötterna i nazismen har vunnit ett inflytande som de flesta av oss inte trodde var möjligt. Då undvek Sverige att falla ned i diktaturens mörker tack vare uppgörelsen mellan Socialdemokraterna och nuvarande Centerpartiet. Vi behöver en ny uppgörelse 2018.

Den “kohandel” som uppgörelsen skämtsamt kom att kallas bröt det dödläge och polarisering som bakbundit svensk politik vid denna tid. Överenskommelsen innebar att Sverige tog sig ur den ekonomiska kris som plågat landet och lade grunden för rekordåren, utbyggnaden av välfärdsstaten och den starka svenska demokratin. Vi vet idag hur illa motsatsen hade varit genom att titta på Tyskland under samma tid.

Nu befinner vi oss inte i någon ekonomisk kris. Svensk ekonomi går som tåget. Arbetslösheten är bland de lägsta i Europa. Fler bostäder byggs. Utbildningsplatserna är fler. Barnbidraget har ökat. Välfärden har fått mer resurser. Regeringen levererar på område efter område.Ändå lever många människor i rädsla. Som tror att samhällsutvecklingen går åt helt fel håll. Det är en strid om verklighetsbeskrivningen. En strid som det rasistiska partiet Sverigedemokraterna och dess hatsvans gör allt för att vinna.

Vi är fortfarande många fler än de som hatar och vill splittra oss. Men vi får inte vara naiva. Likheterna med 30-talet är slående.

Moderaterna har sagt att de vill ta makten även om de blir mindre än det rödgröna blocket. Det kan de bara göra med stöd av SD. Ett parti vars ledande företrädare ser Polen och Ungern som förebilder, länder där demokratin idag snabbt monteras ned. Där yttrandefrihet, alla människors lika värde och en välfärd som garanterar alla medborgares basala tryggheter som sjukvård, skola och omsorg ifrågasätts, begränsas och avvecklas.

Centerpartiet och Liberalerna kommer troligen att ha ett avgörande inflytande över vilken riktning samhällsutvecklingen tar efter valet. Både Lööf och Björklund har svajat fram och tillbaka om SD:s makt över regeringsbildningen. Det får inte råda minsta tvivel om att de inte kommer att medverka till att ett rasistiskt parti får sätta agendan för en svensk regering. Det gör det idag.

I första hand är min önskan att vi socialdemokrater får ett sånt starkt stöd att vi kan bilda regering med stöd av partierna inom det rödgröna blocket. Vi är det regeringsalternativ som aldrig kommer att ge ett rasistiskt och auktoritärt parti inflytande. Vi garanterar vår demokrati, välfärd och frihet.

I andra hand önskar jag mig en ny “kohandel” med Centerpartiet och Liberalerna, ett handslag om de stora frågorna i samhället idag. Som säkerställer att våra barn och barnbarn får växa upp i ett lika fritt, öppet och jämlikt samhälle som vi själva har gjort.

Valet den 9:e september är ett ödesval, det handlar om vår framtid. Välj demokrati och frihet, välj socialdemokreterna