För att spara sex miljoner kronor var socialnämnden i Övertorneå enig om ett sparpaket. Där ingick att särskilda boendet Länsmansgården ska stängas och att andra boenden ökar i platser, till exempel på Björkebygården i Hedenäset. Men nu behöver det inte bli så.

I stället har nu socialnämndens ordförande Marianne Salometsä (Öfa) begärt en utredning om en stängning av ett annat äldreboende. Då är det Björkebygården som ligger risigt till.

Salometsä har inte gått att nå, men så här svarar kommunalrådet Tomas Vedestig (Öfa) i ett meddelande:

– Ja, socialnämndens ordförande har sagt att de kommer kolla på alternativet att stänga Björkebygården i stället.

Hans Palo (S) är ledamot i socialnämnden. Han tycker att nämnden behöver få konsekvensanalyser på bordet innan något beslut fattas, oavsett vilket äldreboende som är aktuellt att stängas.

– Det vi var eniga om i nämnden var att vi måste ha en konsekvensanalys innan vi fattar något beslut. Vi måste få göra en djupdykning av vad som kan hända till följd av att boenden stänger.

Övertorneås fria alternativ gjorde Länsmansgården till en valfråga och som vallöfte hade man att inte stänga boendet. Här har man velat och för ett par veckor sedan var partiet berett för att stänga boendet i centrala Övertorneå. Nu kan det dock bli en vändning igen och Länsmansgården får vara kvar. Slutgiltiga beskedet kommer först 13 november när budgeten klubbas i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen bereder ännu budgeten.