Apropå Harnesks insändare ”Med politiken som födkrok” (NSD 14 augusti):

Har heltidspolitiker fritid, som andra heltidsarbetande? Vem bestämmer vad den ska användas till? Har inte vissa heltidspolitiker för många uppdrag? Men att dra slutsatsen att till exempel Nina Berggård (V) missköter sitt politikeruppdrag på grund av att hon arbetar 20 procent, på sitt ursprungliga arbete, under villkor som gör att hennes politikerarbete alltid kan komma i första hand, är lite väl magstarkt för mig.

Speciellt mot denna bakgrund:

”Jag var ledig i fyra år men från det att Niklas Nordström kom in och började tala om hur bra arvoden vi har, så fort man inte var överens i en fråga, har det inte känts säkert. Det känns tryggt att behålla kontakten med jobbet och arbetskamraterna” på Försäkringskassan.

Den tryggheten gör säkert att Berggård orkar mer och gör ett bättre arbete som gruppledare. Av någon anledning räknas inte kommunalrådet Nordströms uppdrag som ordförande i Svenskt flyg och IT Norrbotten samt hans styrelseuppdrag inom SKL (Sveriges kommuner och landsting), som någonting som påverkar hans heltidsarbete (kommunalråd) negativt.

Varför olika måttstockar för politiker beroende på om de är Harnesks partikamrater eller inte?

Är det något som spär på politikerförakt är det sånt här.