Krister Hammarbergh (M) visar upp en okunskap om vattenkraft, vår energiförsörjning och EU:s lagstiftning som är så vilseledande att den måste emanera från intresseorganisationen Svensk Energi. Det enda Hammarbergh har rätt i är att det går att effektivisera våra vattenkraftverk.

Miljö- och jordbruksutskottet utredde under 2011 frågan om vattenkraft och biologisk mångfald. De kom fram till samma sak som Älvräddarna. Vi har en kraftindustri som slåss med näbbar och klor för att slippa ta miljöansvar enligt modellen att den som orsakar skada åtgärdar den både praktiskt och ekonomiskt, Polluter Pays Principle kallad.

Vi har runt 1 900 kraftverk där verksamheten bedrivs med tillstånd från 1918, en tid då vi hade dödsstraff och kvinnor inte hade rösträtt, tillstånd som ger dem rätten att med god avans och utan minsta miljöhänsyn skapa nettovinster på över 30 miljarder per år.

I ett PM från Kammarkollegiet visar det sig att i snitt 3,6 kraftverk omprövas per år! Att kalla det "ständigt" är en överdrift som tangerar sagans värld, med dagens takt tar det 500 år innan alla kraftverk har miljövillkor som är samstämmiga med vår moderna lagstiftning.

Problemet är inte produktionsminskningar i samband med detta som Hammarbergh skriver. Energimyndigheten pekar på överskott av elenergi på 20 TWh redan år 2020 i Sverige och uppemot 50 TWh i Nordpoolsområdet.

Problemet handlar om varför svenska folket via skattsedeln ska betala notan från EU när rullande viten på uppåt 3 miljoner om dagen kommer för att vi inte infört EU:s vattendirektiv. Ett fördragsbrott som går ut på att skydda Sveriges mest lukrativa näring från att behöva miljörestaurera sina kraftverk enligt EU:s regler.

Hammarbergh verkar också aningslös om prissättningssystemet på Nordpool. Oavsett mängd vattenkraft, som produceras till en kostnad av knappt 2 öre/kWh och säljs till snittpriset 45 öre på Nordpool till kraftverksägarnas glädje, påverkar inte det priset till konsument. Den dyrast producerade elen, som "märkligt" nog brukar importeras utifrån mest varje dygn, sätter priset...

Till det kan läggas att svensk vattenkraft enligt norska Sintef kommer att få 5-7 TWh mer energi i form av ökad nederbörd de kommande 30-40 åren. Vi kan alltså miljörestaurera samtliga vattenkraftverk till fromma för miljö, boende längs älvdalarna och turism och ändå få en nettoökning av elproduktion när vi lägger ihop effektiviseringspotentialen på 1-2 TWh och den ökade nederbörden.

Att sedan kalla vattenkraften miljövänlig när KO löpande fäller kraftföretag för otillåten marknadsföring för att de använder just det argumentet stryker under kunskapsbristerna.

Vi behöver en lagstiftning som bland annat kräver fiskvägar och som harmonierar med EU:s vattendirektiv. Då slipper vi rullande böter och får i stället en väsentligt förbättrad miljö till i princip inga förluster alls i elproduktion.

Tvärtom kan kraftbolagen de närmaste decennierna se fram emot ökad produktion i takt med ökad nederbörd.