Vi inom fisketurismnäringen skriver 2012 på våra offerter. Snart stundar en tid där varje dag är en viktig bricka i en kort och intensiv sommarsäsong. Dock hopar sig svarta moln på en himmel som nyss sett ljusare ut än på många år. En planerad gruvdrift ämnar nämligen sabotera vår växande näring.

Hotet kommer från det australienska gruvbolaget Scandinavian Resources Ltd. Genom dotterbolaget Kiruna Iron vill de förvandla stora fjällområden vid Kaitum och Kalix älvdalar till öppna dagbrott. Två älvar som dessutom är skyddade enligt miljöbalken.

Vi är många aktörer som är beroende av de friska och fiskrika vattendrag som Lappland kan stoltsera med. Området är sedan många år en erkänd destination för såväl utländska som inhemska fiskeentusiaster och bjuder in till ett svårslaget harr-, öring- och rödingfiske. Båda älvarna är även viktiga lekområden för, den redan så utsatta, östersjölaxen.

Vi vill med detta uppmärksamma ett globalt, organiserat övergrepp på den svenska naturen. Skyldiga är Scandinavian Resources/Kiruna Iron men även Bergsstaten i Luleå samt den svenska regeringen som tillåter att detta får fortgå.

Vi som arbetar med ekologisk hållbar fisketurism säger nej till gruvdriften!