µ Svar till Lars-Gunnar Frisk, NSD Debatt den 13 mars.

Trevligt att NSD:s ledarsida läses i Umeå också. Klart att det blir en reaktion när jag skrev att POSK uppfattas som ett borgerligt alternativ, men kanske finns det en och annan vänstersympatisör där också.

De kristna värderingarna, som vi tolkar evangeliet, finns i vårt valprogram. Gud finns för oss i vardagen oftast i det lilla. Kritiken mot att vi värnar om människan i samhället känns så märklig. Vi är satta till att stå på de svagas och förfördelades sida och det speglar verkligen vårt valmanifest.

Du ironiserar över att vi skriver om "ökande klassklyftor" men det gör vi som kristna Socialdemokrater. Vi lämnar inte våra värderingar bara för att vi går in genom kyrkporten.

De har alla alltid med sig oavsett var vi hör hemma. Diakonin är det som vi tar fram och synliggör i vårt program. Svenska kyrkan är en frikyrka och det mest fantastiska är att det är en demokratisk sådan.

Vi i Socialdemokraterna finns med just därför.

Ett så stort parti som Socialdemokraterna har naturligtvis många olika medlemmar och sympatisörer precis som du skriver. Det finns både andra kristna samfund, ateister, muslimer med mera och som du skriver är Socialdemokraterna ett sekulärt parti. Det är ingen anledning att vi inte ska vara med som en nomineringsgrupp i kyrkovalet för inom Socialdemokraterna finns många som är medlemmar i Svenska kyrkan och vill vara i Guds tjänst.

Det är vi förtroendevalda i Socialdemokraterna i Svenska kyrkan som skrivit valmanifestet eftersom det är vi som har fått förtroendet att vara kyrkopolitiker.

Partistyrelsen har bara antagit den rakt upp och ner. Vi står för vad vi är och finns inte under någon täckmantel som de flesta andra nomineringsgrupperna i Svenska kyrkan.

Vi är engagerade människor som tar ansvar för Kristi kyrka.