Enligt Socialstyrelsens ”Öppna jämförelser trygghet och säkerhet 2013” är det stora skillnader i länet för hur länge man får vänta på ambulans, från det att det första samtalet till 112 inkommer tills dess att ambulansen är på plats hos den som är sjuk.

Tiderna har försämrats från förra året på i stort sett alla platser utom en enda plats, Arvidsjaur. Bor man i Pajala kan man få vänta mer än en halvtimme på ambulans. Mediantiden ligger på över 35 minuter. I Överkalix eller Övertorneå tar det cirka 19-20 minuter medan man i Luleå, Boden, Piteå, Älvsbyn och Gällivare har en väntetid på mellan tio till tolv minuter.

Vid en infarkt är varje minut oerhört viktig och fördröjningar kan vara skillnaden mellan liv och död och för vilket liv man får efter insjuknandet om man överlever.

Att ambulanstransporterna fungerar är livsavgörande. Under det senaste dryga året har ambulanstransporterna i Östra Norrbotten ökat med 50 procent och ytterligare ökning väntas framöver. Samtidigt står en fullvärdig utrustad ambulans i Kalix. Den används endast ibland med extra personal som kallas in på övertid.

En minskad läkarbemanning i Haparanda och Övertorneå har ökat trycket på vården i Kalix. Om ambulansen i Kalix också bemannas med kompetent personal blir det en behövlig förstärkning av akutverksamheten på orten.

Folksjukdom ökar risken för stroke.

Men det finns ljusglimtar i Norrbottens hjärtsjukvård. När det gäller behandling med blodförtunnande läkemedel vid förmaksflimmer hos personer som haft en stroke ligger, enligt ”Öppna jämförelser 2013”, Norrbotten över rikssnittet. Förmaksflimmer är en folksjukdom som kraftig ökar risken för stroke och man räknar med att minst 300 000 svenskar lever med sjukdomen. Det motsvarar fyra procent av den vuxna befolkningen.

Enbart i Norrbotten finns över 6 000 diagnosticerade fall. Men mörkertalet är stort och man räknar med att ytterligare cirka 1 000 norrbottningar har ett oupptäckt flimmer vilket betyder att de inte får någon behandling alls.

Eftersom förmaksflimmer kan ge allvarliga konsekvenser, både i form av enskilt lidande och stora samhällskostnader, är det oerhört viktigt att sjukdomen behandlas med blodförtunnande läkemedel. Men då måste sjukdomen upptäckas.

Förmaksflimmer uppfyller WHO:s krav för när det är motiverat med screening. Besparingen i samhällskostnader för strokevård och räddad livskvalitet för den enskilde motiverar att man satsar på att hitta och behandla personer med förmaksflimmer. Det är nu dags för sjukvården i Norrbotten att aktivt leta förmaksflimmer.

Vi kräver därför att alla länsinvånare från 65 år och äldre med riskfaktorer som högt blodtryck, diabetes, annan hjärt-kärlsjukdom, tidigare stroke och kvinnligt kön screenas. De personer med förmaksflimmer och förhöjd strokerisk som hittas ska därefter erbjudas behandling med blodförtunnande läkemedel, så kallade, antikoagulantia. Det är nödvändigt för att reducera risken för stroke.

Vi kräver också att ambulansen i Kalix bemannas på heltid så att människor får vård i tid och inte riskerar att dö i väntan på ambulans.