Många av oss sover på nätterna. Andra inte. Människor kräver trygghet, omsorg och service dygnet runt. Det måste alltid finnas personal i tjänst nattetid och på annan obekväm arbetstid, till exempel för att vårda sjuka och äldre.

Personal på natten utför ett tungt och viktigt arbete. Ändå drabbas de extra hårt av dagens karensdagsystem. De riskerar att få inte bara en, utan två, karensdagar vid sjukdom. Det måste förändras.

Minst 65 000 inom Kommunals avtalsområden arbetar ständigt natt eller ibland natt. Minst 14 000 sjuksköterskor, som inte tillhör Kommunals medlemsgrupper, gör samma sak. Det är vanligt inom vård- och omsorg med obekväm arbetstid, deltid och extra långa arbetspass, ofta nattetid.

Dagens karensdagssystem drabbar en grupp som ofta har låg inkomst och små marginaler. En dags inkomstbortfall kan vara nog för att stjälpa en bräcklig ekonomi. Och med dagens system kan de få inte bara en, utan två karensdagar. Det vill Kommunal ändra på.

Vi lyfter nu fram ett förslag om ett karensavdrag, istället för en karensdag. Det skulle göra att alla får ett lika stort avdrag på sin inkomst när man är sjuk. Karensavdraget skulle innebära ett avdrag på en femtedels veckoinkomst i stället för en hel dags/ett arbetspass i förlorad lön. Därmed skulle problemet för dem med koncentrerad (del)tid lösas.

De personer som har flera arbetsgivare och som med dagens system riskerar att få flera karensdagar i samma sjukperiod skulle också få samma förlust av lön som alla andra. Och att den som går hem sent på eftermiddagen och blir sjuk klarar sig med bara några timmars avdrag skulle också lösas mera rättvist.

Det är inte rim och reson att de som arbetar på natten ska drabbas hårdare än andra. Därför föreslår Kommunal att den parlamentariska socialförsäkringsutredningen ordentligt utreder frågan om självriskens framtida utformning och föreslår en mer solidarisk lösning, där karensavdrag kan vara ett första steg.