Nu börjar konsekvenserna av de nya hårdare reglerna i sjukförsäkringen att bli tydliga. 2 mars uppgav radio-Ekot att drygt 6 000 personer kommer att förlora sitt bostadstillägg i år, när de blir utförsäkrade från sjukförsäkringen.
Det handlar om 6 000 personer som inte har några stora ekonomiska reserver att plocka fram. I stället måste många av dem gå till socialen för att klara hyran.

Under fjolåret ökade socialbidragsutbetalningarna med hela 20 procent i riket. Nio av tio kommuner fick uppleva hur försörjningsstöden blev som en glupsk gökunge i boet som trängde undan utrymmet för vård, skola, omsorg och andra kommunala verksamheter.
Totalt 8 800 miljoner kronor betalades ut i ekonomiskt bistånd till dem som inte kunde försörja sig på annat sätt.
Från Akademikerförbundet SSR, som organiserar landets socialsekreterare, kommer samtidigt larmrapporter om ökad arbetsbelastning. Många anställda i socialtjänsten slits ut.

Det är ingen kvalificerad prognos att även 2010 blir ett tungt år. För dem som inte längre får stöd från sjuk- eller arbetslöshetsförsäkringen - och har svårt att hävda sig på en allt tuffare arbetsmarknad - kommer socialbidragen att bli den sista utvägen för att klara mat, boende, kläder, medicin, hygienartiklar och andra levnadsomkostnader.
Detta - den ökade utslagningen i 2010-talets Sverige - borde också vara huvudfrågan i årets valrörelse.
Det är stötande att vi har en fördelningspolitik som göder en redan välmående över- och medelklass med stora skattesänkningar samtidigt som en stor grupp långtidssjuka och långtidsarbetslösa nu är på väg att förvandlas till socialbidragstagare.
Politiken borde ta sikte på att förbättra villkoren för de som har det svårast, inte på fjäsk och valfläsk för dem som redan lever ett gott liv.