Löntagarna och arbetsgivarna i Sverige, är antingen mitt uppe i avtalsförhandlingarna eller så är dem på väg dit.

Kollektivavtalen är många som ska omförhandlas och dessa berör många tusentals anställdas löner och anställningsvillkor. Men vad är det där med kollektivavtal egentligen?

Ur ett historiskt perspektiv så har vår svenska modell med kollektivavtal vuxit fram ur kamp och stora motsättningar. Vilda strejker, straffmetoder och rent ut sagt kaos för löntagare och för arbetsgivare.

Jag kan bara tänka mig hur det var att vara anställd förr och hur det vara att försöka driva ett företag, när spelreglerna kunde ändras från dag till annan. Fattiga människor som i jakten på mat på bordet, tvingades att arbeta för lägre lön än den som betaldes ut under gårdagen.

Den samhällssituationen födde kaos, vilda strejker och stopp i produktionen. Jag är övertygad om att alla parter var frustrerade och krävde en lösning. Lösningen heter än idag, kollektivavtal.

Kollektivavtalssystemet växte sakta fram när dessa två olika intressen, människor och marknad, skulle komma överens om priset, dvs. lönen. Organiseringen inom fackföreningsrörelsen gav styrka och sammanhållning, inte bara åt sina medlemmar utan även åt arbetsgivare som fick stabilitet i produktionen.

Kollektivavtalen innehåller även en fredsplikt som gynnar arbetsgivarna, när avtalen väl är undertecknade.

Som LO-distriktets ordförande kan jag bara konstatera att den svenska kollektivavtalsmodellen har tjänat både löntagare och marknad väl genom åren. Välståndet har växt.

Men hur är det då idag, 2011, står sig kollektivavtalsmodellen fortfarande? Det är klart att det finns utmaningar och slitningar. Strider om visstidsanställningar, ingångslönernas nivåer och om inte var och en av oss ska förhandla våra egna löner. Gamla krav från arbetsgivarparten, ni tror väl inte att marknaden för köp av våra arbetsinsatser har förändras?

Titta historiskt och fundera på om kraven från dåtidens arbetsgivare inte också handlade om att ha folk anställda korta tider, då handlade det kanske om daglönare, nu om att stapla osäkra anställningsformer på varandra. Förr handlade det om att betala en spottstyver, idag höjs rösterna om att våra ingångslöner är på tok för höga.

Att aktivt välja att vara medlem i en fackföreningsrörelse handlar om att försäkra sig om en trygg och stabil framtid på arbetsmarknaden.

Många medlemmar gör skillnad, när förhandlingarna om framtidens kollektivavtal avgörs!