Ledarkrönika Nye S-ledaren Stefan Löfven har haft en smekmånad. De flesta verkar tycka att han är en rejäl karl.

"Men vilken politik vill han egentligen bedriva?", undrar borgerliga ledarskribenter.

Löfven är dock inte svaret skyldigt. NSD:s ledarsida kan i dag avslöja detaljerna i Löfvens politik.

Artikelbild

Den finns noga preciserad i ett dokument på 139 sidor, som under en längre tid cirkulerat bland medarbetarna i partihögkvarteret på Sveavägen 68 i Stockholm.

I dokumentet redogör Stefan Löfven för sin politik, departement för departement, krona för krona.

Låt mig ge några exempel:

 

Artikelbild

Genom omprioriteringar i statsbudgeten och vissa skattehöjningar vill Löfven frigöra mer pengar för investeringar i utbildning, studentbostäder och infrastruktur.

Det är en politik som tar sikte på att skapa förutsättningar för jobb och tillväxt i både stad och land. Satsningar på tunnelbanan i Stockholm och Norrbotniabanan går hand i hand.

Löfven kräver även ett omtag i arbetsmarknadspolitiken.

Förutom utbildning vill han satsa på plusjobb för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden och lönebidragsarbeten för dem som har olika former av funktionshinder.

De tidigare beskeden om a-kassan och sjukförsäkringen ligger fast. Löfven vill ha tak på a- kasseavgiften på 120 kronor i månaden och en ersättningsnivå på 910 kronor per dag.

Dessutom vill han ha förändringar i sjukförsäkringen så att de allra flesta ska få 80 procent i ersättning vid sjukdom.

Stefan Löfven föreslår även ett första steg för att minska skatteklyftan mellan löntagare och pensionärer.

Det innebär en skattesänkning på mellan 1200 och 1500 kronor per år för årsinkomster mellan 135 000 och 430 000 kronor per år.

 

Löfven slår även ett slag för kulturen. Han vill bland annat återinföra den fria entrén till de statliga museerna. En reform som kostar ungefär 80 miljoner kronor.

Bland övriga förslag på kulturens område märks ökat stöd till barnfilm, mer pengar till Statens Konstråd samt ett demokratiprojekt för barn och unga.

Den som tycker att förslagen ovan är förvillande lika den socialdemokratiska budgetmotionen, som las på riksdagens bord 5 oktober i fjol, ser inte fel.

Det är den politiken som fortfarande gäller. (S)kuggbudgeten ligger fast även under den nya ledningen.

Det som har beslutats av 112 folkvalda S-riksdagsledamöter, partistyrelsen, förtroenderådet och 350 medlemsvalda kongressombud försvinner inte bara för att partiet byter ordförande.

 

Självfallet kan en ny partiledning påverka dagordningen, vilka frågor som hamnar i fokus och bilden av S. Men det socialdemokratiska partiet är ingen enskild firma.

Partiets 110 000 medlemmar kommer alltid ha ett ord med i laget när socialdemokratin ska utforma sin politik.