Socialdemokraterna arrangerade en stor kyrkopolitisk konferens i mitten av augusti för att ta fram ett utkast till ett valmanifest. En viktig punkt i förslaget är att fortsätta visa att kvinnoprästmotstånd och homofobi inte hör hemma i Folkkyrkan.

Partiordföranden Stefan Löfven var en av huvudtalarna. Han talade fint om att "hoppet är ett tema i Svenska kyrkans verklighet. Hoppet om ett liv efter detta, hoppet om ett rättvisare liv här och nu, och ett hopp i tider av kris och sorg".

Han gav även exempel på vilken betydelse Oslo domkyrka haft för alla sörjande efter attackerna i Oslo och på Utöya. Han beskrev hur Svenska kyrkan når utanför kyrkans väggar in i fängelser och sjukhus och passade på att kritisera den sittande regeringen som backar i sitt ansar för behövande.

"Kyrkans ansvar är att stå på de svagas och utsattas sida". Det är inte kyrkans roll att bära det ensam! "Kyrkan ska vara ett hopp, men inte det enda hoppet", sa Löfvén.

S-kyrkopolitikerna har inlett facklig-politisk samverkan med Kommunal eftersom 7000 av kyrkans anställda är medlemmar i fackförbundet.

Kommunals ordförande Annelie Nordström talade på konferensen och fick rungande applåder. Hon uppmanade oss bland annat att fortsätta att arbeta för allas rätt till heltid, ledarutbildning, arbetsmiljö och kränkande särbehandling.

Det har varit tuffa debatter och hårda motsättningar i kvinnoprästfrågan och i frågan om vigsel av samkönade par de senaste decennierna i kyrkomötet. Där har vi vågat ta debatterna.

Kyrkovalet är viktigt utifrån de riksfrågor som är aktuella och deltagandet i kyrkovalet är precis som i alla andra val ett sätt att ta sitt demokratiska ansvar.

Vi vill ha en öppen folkkyrka inte en elitstyrd. Den vanliga frågan i kommentarer är varför just vi S kyrkopolitiker inte går i kyrkan.

Det gör vi i lika stor utsträckning som anställda, förtroendevalda och övriga medlemmar. Det är den kristna tron som bär de flesta av oss och gudstjänsterna är navet i tillvaron.

Jag är väldigt stolt över att vi får vara socialdemokrat i kyrkopolitiken. Vi ställer upp som socialdemokrater och inte under någon kamouflagebeteckning.

Det känns demokratiskt sorgligt att så många lägger så stor vikt vid att försvåra, förhindra och rentav vilja förbjuda vissa nomineringsgrupper att ställa upp i kyrkovalet. Dessutom uppträder många anonymt, man vågar inte stå upp för sin åsikt i det demokratiska samtalet.

Alla nomineringsgrupper som vill något har har alltid möjlighet att försöka vinna kyrkovalet. Men då krävs det förstås att man öppet redovisar sina egna värderingar. Det är kanske där knuten ligger.