Facklig kannibalism är dödsstöten för en modern fackföreningsrörelse. Det absolut sämsta som kan drabba löntagare är om man konkurrerar mot varandra om det fackliga medlemskapet.

Detta har pågått en längre tid inom gruvnäringen i Sydafrika. Två fackföreningar slåss mot varandra om medlemmarna.

I mitten av augusti fick den långdragna arbetsmarknadskonflikten i Sydafrikanska Marikana en tråkig, våldsam och blodig vändning när polisen laddade och sköt mot de strejkande med skarpladdade vapen.

Ett 35-tal gruvarbetare dödades kallt och brutalt. Sammanlagt har 46 människor mist sina liv i konflikten. En mardröm som satt djupa sår hos befolkningen i Sydafrika och runt om i världen - ett övervåld som saknar motstycke. Det går inte en dag utan att massakern nämns i de Sydafrikanska medierna.

När jag såg de första bilderna från massakern i Marikana tänkte jag på det jag läst om massakern i Sharpville 1960, då 69 svarta sydafrikaner dödades av polisen i samband med protester mot aparteid.

Jag gjorde också en jämförelse med skotten i Ådalen 1931. Såväl Sharpville som Ådalen känns tidsmässigt ganska långt borta.

Fortfarande har ingen inom polisen utpekats som ansvarig för massakern i Marikana. Det känns obegripligt.

I måndags tog president Jacob Zuma ett första steg i det han utlovat, en heltäckande utredning ska börja arbeta och så småningom presentera/klarlägga vad som hänt.

Massakern i Marikana kan bli "räddningen" för Zuma som är hårt ansatt och ifrågasatt inom de egna leden i ANC. En valkonferens kommer att hållas i december, där Zumas förtroende som president och ordförande för ANC kommer att prövas.

Om han fortsätter att agera lugnt och handlingskraftigt så finns det kanske möjligheter att han ges förnyat förtroende för en rörelse som är ordentligt skadad av falangstrider mellan vänster och höger. Den inrikespolitiska röran inom ANC i Sydafrika kan kanske ta en ny vändning eller få ny näring.

Avtalsrörelsen pågår för fullt i Sydafrika. Facket är försvagat och fler väljer att stå utanför den fackliga gemenskapen när det gäller att strejka och stå upp för sina krav.

Samtidigt ökar också våldet inom avtalsrörelsen nu senast inom transport- och åkeri sektorn, en utveckling som skrämmer...