SCB har tagit fram intressant statistik om de privata företag som är verksamma inom välfärdssektorn.

- År 2010 fanns omkring 49 000 privata företag inom vård, skola och omsorg.

- De sysselsatte 195 000 personer, jämfört med 177 500 året innan.

Artikelbild

| Alla privata alternativ har inte varit av godo.

- Företagens sammanlagda rörelseresultat var 13,3 miljarder kronor (före skatt).

- Deras finansiella intäkter var 7,2 miljarder kronor (före skatt).

- Deras sammanlagda tillgångar var 137,3 miljarder kronor.

- Den totala avkastningen på tillgångarna var därmed 14,9 procent.

Artikelbild

| Alla privata alternativ har inte varit av godo.

Det är siffror säger något om den marknad som har utvecklats på välfärdspolitikens område.

De flesta av dessa bolag är säkert seriösa och kompetenta aktörer. Men det finns också motsatsen. Alla privata alternativ är inte av godo.

Till exempel har Skolinspektionen visat att många friskolor inte lever upp till skollagens krav på kuratorer, skolsköterskor och skolbibliotek.

Med andra ord: Det finns bolag som tjänar pengar genom att tumma på kvaliteten i verksamheten.

Skattepengar som egentligen skulle ha gått till att utveckla skola och omsorg hamnar i stället i fickorna hos privata ägare.

Därför behövs tydligare regler för de företag som är verksamma inom välfärdssektorn.

I den statliga friskolekommittén har S och MP enats om ett förslag för att reglera vinsterna och garanterna kvaliteten i skolorna.

"För att motverka snabba ägarbyten och säkerställa kvaliteten vill vi att friskoleföretagen förbinder sig till ett långsiktigt ägande. Ändrade förhållanden bland bolag som driver skolor ska anmälas till Skolinspektionen", säger riksdagsledamoten Mats Pertoft (MP).

Initiativet är välkommet. Men det räcker inte med att S, MP, V och LO diskuterar och lägger förslag. Den stora frågan är vad regeringspartierna vill.

Det är alliansen som sitter på makten och hela härligheten - i alla fall till valdagen 2014. Men från alliansregeringens sida råder fortfarande största möjliga tystnad.

Det presenteras inga konkreta förslag för att rätta till problemen och reglera innehållet i vård, skola och omsorg.

Varför, undrar vän av ordning. Är de borgerliga partierna rädda för att irritera starka kapitalintressen och lobbygrupper?

Varför kan inte regeringen uttala att den vill stoppa oseriösa aktörer och oskäliga vinster som urholkar kvaliteten i vård, skola och omsorg.

Även LO:s vice ordförande Tobias Baudin, som ansvarar för LO:s välfärdsutredning, har kritiserat regeringspartiernas passivitet.

"Det är närmast skandalöst att regeringen sitter tillbakalutad och ser på medan arbetarrörelsen utreder missförhållandena och tar fram genomförbara lösningar på vad som borde vara regeringens huvudvärk. Självklart är det regeringens ansvar när välfärdens kvalitet har akuta brister och det läcker skattepengar ur skolan, vården och omsorgen. Men statsministerns tystnad är kompakt. När ska statsministern ta bladet ifrån munnen?", undrade Baudin i en debattartikel i Expressen 31 oktober.

Det är en befogad fundering. Oppositionen tar sitt ansvar genom att formulera sina förslag och lösningar.

Nu är det hög tid att även borgarna sätter ned foten i frågan om vinstdrivande företag i vård, skola och omsorg..