Lärarbristen är en stor utmaning för skolan i Luleå och i hela landet.

Vi har fler elever på väg in, stora pensionsavgångar, svårt att rekrytera och hårdare krav på behörighet för lärare.

För att min 8-åring, som just nu drömmer om att bli veterinär och hennes kompisar med andra spännande yrkesdrömmar, ska kunna förverkliga sina planer behöver vi en skola med behöriga och legitimerade lärare.

Kommer vi att lyckas rekrytera behöriga lärare i fysik, kemi, språk eller till de estetiska ämnena?

Kommer våra elever att få musikundervisning av utbildade musiklärare, ha tillgång till musiksalar och instrument?

Kommer vi att kunna garantera våra elever en kvalitativt likvärdig utbildning i framtiden?

Kan vi klara det med den skolstruktur vi har idag?

Det är dags nu att bestämma hur vi vill att skolan ska se ut om tio år.

Som skolpolitiker är mitt uppdrag att se till att vi skapar en långsiktigt hållbar skola där alla elever får möjlighet att lyckas och förverkliga sina drömmar. Satsning på utbildning är en av de främsta vägarna till att utjämna skillnader i människors levnadsvillkor. I dag finns det skillnader mellan grundskolorna i Luleå, därför har vi påbörjat ett ­arbete med att se över vad som ­behöver förändras och utvecklas för att nå målet en likvärdig skola.

Liten eller stor skola – vad är det bästa för eleverna?

Alla barn tjänar på att den sociala miljön i skolan vidgas. Ingen ska behöva känna sig ensam i skolan. En stor del av lärandet sker i samspel med och relation till andra, därför är för få jämnåriga inte den bästa sociala lärmiljön. Det ska vara lätt att hitta vänner med liknande intressen. Men det ska också vara lätt att hitta vänner som är olika, som har andra intressen, annan kultur och kan dela med sig av sina erfarenheter.

Tallkronanskolan, som snart börjar byggas på Kronanområdet, tycker jag är en bra modell för hur framtidens skola kan se ut. Lokalerna är utformade så att det går att skapa ”känslan av den lilla skolan” i den stora skolan. Genom egen ”hemvist” tillsammans med ett lärarteam, som ansvarar för utbildningen, finns eleverna alltid i ett mindre sammanhang. För de yngre eleverna är känslan av närhet och trygghet av stor betydelse.

Alla elever har rätt till stöd i skolan när det gäller lärandet, men också för andra svårigheter som rör vardagen i skolan. Många elever behöver enskilda stödinsatser av lärare och elevhälsans personal.

Vi har en bra och välutrustad elevhälsa i Luleå kommun, även om vi tvingas konstatera att resurserna idag inte räcker till och att väntetiden ibland blir lång. Målet är att alla skolor ska ha ett elevhälsoteam med all sakkunnig personal på plats, så att enskilda elevärenden kan behandlas effektivt, professionellt och utan onödiga dröjsmål. Elevhälsan har också en viktig roll i skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Med en samlad skolstruktur blir elevhälsans personal en del av ­elevernas vardag.

Instagram, Facebook, Snapchat och Twitter är virtuella platser där våra ungdomar ofta befinner sig, flitigt kommunicerande med kompisar i närmiljön eller på andra sidan jorden. Mångfald bland elever och vuxna ger ökad stimulans och skapar förståelse och respekt, det ska vi särskilt värna om i Framtidens skola.