* Förväntat fördubblat underskott 2017.

* Arbetslösheten kommer att börja öka från dagens nivåer från 2017.

* Utanförskapet kommer kraftigt att öka.

* Fortsatt minst 68 000 arbetslösaungdomar.

* Risk för boendebrist redan till hösten.

Vårpropositionen bekräftar att regeringen släpper greppet om de offentliga utgifterna och underskotten växer i svensk ekonomi. Sverige är på väg åt fel håll och Stefan Löfven och Magdalena Anderssons politik förvärrar nu läget rejält.

Regeringen skriver själva att bidragsökningarna förväntas öka och att närmare en miljon männ-iskor kommer att vara i utanförskap år 2020. En ökning med 100 000 personer jämfört med 2008. Detta ökar utgifterna för bidrag och transfereringar med hela 77 miljarder kronor, för åren 2015–2020. Det är en oroväckande prognos när ett redan omfattande budgetblock ser ut att öka med hela 77 miljarder. Så här tar man varken ansvar för jobben eller Sveriges ekonomi. Den svenska modellen bygger på hög förvärvsfrekvens.

Regeringen väljer att blunda för de problem som Sverige står inför och tappar greppet om de offent-liga finanserna. Underskotten kommer att öka med 60 procent 2017 och biter sig fast under hela mandatperioden, då Magdalena Andersson väljer att överge krona-för-krona och börjar låna för löp-ande utgifter

Regeringen måste vara mer öppen för olika typer av enklare arbeten.

Den migrationspolitiska överenskommelsen med alliansen tvingade de rödgröna att gå med på ett utvidgat rutavdrag, men regeringens generella inställning är att enkla jobb är av ondo.

Moderaterna vann tillsamamns med Alliansen valet 2006, på kampen mot utanförskapet och på att det ska löna sig att arbeta. Den frågan kommer alltid att vara aktuell för oss Moderater. Nu är den tillbaka på allvar igen, men svårare och ännu mer dramatisk. Det är ett misstag att negligera det bekymmersamma läge som Sverige står inför.

Konflikten om svensk ekonomi blir nu väldigt tydlig. Ansvarsfullt finansierade reformer ställs mot en ansvarslös lånepolitik. Hela 57 procent av svenska väljare upplever att Sverige är på väg åt fel håll. Samtid-igt finns ett mycket starkt stöd för en ansvarsfull ekonomisk politik, Moderaterna är övertygade om att Sverige kan mer, men det kräver såväl reformer som prioriteringar.

Sveriges välfärd ska byggas med arbete, inte lånade pengar. Det är mycket allvarligt att regeringen har tappat greppet om ekonomin och nu lånar till löpande utgifter. Moderaterna kommer inte överge det finanspolitiska ramverk som tjänat Sverige väl. Vi ska tillbaka till överskott och reformer ska finansieras krona för krona.

Sverige och Norrbotten behöver handlingskraft och en politik för att bryta det nya utanförskap som växer fram. Denna budget ger tyvärr inga besked.