Trots utebliven debatt och trots att inte ens villkoren är kända skall Socialdemokraterna nu forcera Norrbotten rakt ut i det okända och det enda vi vet är att vi med stor sannolikhet har allt att förlora.

Landstinget och därmed hälso- och sjukvården i Norrbotten har alltid styrts av socialdemokraterna. Ansvaret är alltså deras och ingen annans. Låt oss börja där!

Huvudspåret i regionfrågan borde rimligen vara huruvida hälso- och sjukvården kommer bli bättre för innevånarna i en framtida storregion samt hur hälso- och sjukvården kan bli bättre för de som bor kvar i det som var det forna Norrbotten. Ingen konsekvensanalys är gjord inför denna jättereform där man avser att riva upp den länsindelning som gällt för Norrbotten i 206 år.

En reform av den här storleken, som är så pass grundlagsnära, borde bygga på en kraft underifrån och därefter beslutas med stor politisk enighet. Detta är en förändring för en avsevärd lång tid framöver. När storregionen väl är ett faktum finns ingen återvändo.

Om man som parti värnar den representativa demokratin så är storregioner inte att önska.

Har man däremot som politisk idé att avdemokratisera beslutsfattandet, så fungerar såklart en storregion. Norrbottningen kommer att bli varse hur det demokratiska underskottet blir väsentligt mycket större och därmed möjligheten till påverkan och/eller möjligheten att ta egna politiska initiativ i princip kommer att försvinna. Med endast ett fåtal av fullmäktigeledamöterna i ett framtida regionparlament, kommer vårat inflytande att minska dramatiskt.

Regionen blir dessutom fullkomligt otymplig, en koloss, där man inte kan träffas utan övernattning och mycket långa resvägar och där politiker och myndigheter förlorar den person- och lokalkännedom som är demokratins förutsättning.

När fyra konkursmässiga landsting skall slås samman, kommer det stora ackumulerade underskottet att behöva åtgärdas skyndsamt. Därmed kommer sannolikt vår hälso- och sjukvård att drabbas hårt när regionen ska spara och prioritera.

I en framtida storregion, med över 100 mil från norr till söder, blir Norrbotten kraftigt beroende av fungerande kommunikationer. Någon sådan infrastruktur existerar inte idag.

Genom att ”Norrbottens län” inte kommer att finnas kvar i offentlig statistik eller på Sverigekartan är risken stor att vår röst här uppifrån, över tid, allt mer kommer att tystna.

Moderaterna i Norrbotten är det enda parti som alltid varit emot ett bildande av region Norrbotten och ett Stornorrland. Det är glädjande att se att fler partier nu börjat inse problemen och farorna i detta.

Innevånarna i Norrbotten kan lita på att Moderaterna kommer att slåss för att denna reform förpassas dit där den hör hemma, i papperskorgen.

Moderaterna vill inte lägga ned Norrbotten. Norrbotten kan mer och Norrbotten vill mer. Kraften att utveckla detta fantastiska län finns inom oss själva, men det behövs en politik som lyfter fram individen och varje människas inneboende styrka. En politik som främjar jobb och företagande och ökad valfrihet för individen.