Ivårbudgeten som regeringen nyligen presenterade prioriterasdet gemensamma samhälls-bygget framför stora skattesänkningar och nedskärningar, samtidigt som vi tar hand om omedelbara utmaningar som Sverige står inför.

Redan nu investerar vi 60 miljarder kronor per år i vårt gemensamma samhällsbygge, och i höst lägger vi fram förslag om att stärka välfärden med 10 miljarder kronor årligen till kommuner och landsting.

Det blir det största enskilda permanenta tillskottet sedan det allmänna statsbidraget infördes.För Bodens kommun kan det innebära 42,8 miljoner kronor 2017 och för Norrbottens läns landsting kan det innebära 62,8 miljoner kronor 2017. En pålitlig välfärd, som om-fattar alla såväl gammal som ung och fattig som rik, är en central del av den svenska modellen. Det skapar nya jobb i hela landet och innebär många fler lärare, undersköterskor, social-sekreterare och andra viktiga yrkesgrupper i välfärden.

Tillsammans med redan genomförda investeringar motsvarar det ökade tillskottet en möjlig ökning på över 30 000 sysselsatta i väl-färden. Det tar oss också ett steg närmare målet om EU:s lägsta arbetslöshet.

Människor i vårt land ska känna sig trygga med att lag och ordning upprätthålls. För att stärka trygg-heten ges polisen ytterligare resurser för att öka närvaron i utsatta områden och arbetet mot hatbrott prioriteras.

Därutöver får Migrationsverket kraftigt utökade resurser i linje med sina prognoser över antalet asylsökande.

I vårbudgeten föreslår regeringen drygt 500 miljoner kronor under 2016 för att ge nyanlända goda förutsättningar att snabbt ta sig in i samhället. Kompetenskartläggning och validering av utländska utbildningar förstärks så att arbetsförmedlare och arbetsgivare lättare kan få en bild av individens kunskaper.

Till reformerna i vårbudgeten hör också ett antal förslag för ett Sverige som håller ihop – för ett öppet och demokratiskt samhälle. Vi förstärker demokratiarbetet och kommunernas arbete mot våld-bevakande extremism och mot rasism.

Steg för steg stärks vårt gemensamma samhällsbygge. Fler kommer i arbete. Skolorna anställer. Sverige leder klimatomställningen. Väl-färden stärks. Det är en politik som tar ansvar för Sverige och som visar resultat.