1980-talet var ubåtsjakternas årtionde. Sedan den sovjetiska ubåten U 137 gått på grund i Karlskrona skärgård 1981, dök de främmande ubåtarna upp överallt.
I juli 1983 var turen kommen till Norrbotten. Efter tips satte försvaret igång omfattande spaningar efter en främmande ubåt utanför Töre. Törefjärden spärrades med ett timmersläp för att hindra inkräktarens flykt.
Dags igen
1987 var det dags igen i Törefjärden. Den 1 juli drogs en långdragen ubåtsjakt igång, sedan flera vittnen observerat ubåtsrörelser i området. Militären misstänkte att miniubåtar gömde sig i fjärden i väntan på att docka sig med moderubåt längre ut.
Göran Isacson, 40, jaktlärare vid Kalix naturbruksgymnasium, berättar om när han för 22 år sedan hamnade mitt i ubåtsjaktens centrum kring sommarstugan på Siksundsön.
Poliser med dragna vapen
Det var en dag när han var ute och jagade kråkor på ön.
- I efterhand kan man ju tycka att det var korkat. Men det hade inte gått ut någon information. Så jag gjorde som jag alltid gjort, jag sköt en kråka. Så fort det small började en helikopter finkamma udden.
Personerna i helikoptern pekade och ville att han skulle gå ut på ett öppet område där de kunde se honom.
- Så fort de gav sig av sprang jag så fort jag kunde till stugan. Då kom två poliser med schäferhundar och dragna vapen dit. De var uppjagade och sjöblöta i svett.
Han visade sitt vapen och sin vapenlicens och poliserna konstaterade att allt var okej.
Göran Isacson har fortfarande kvar stuga på Siksundsön men där är det lugnare nu. De dobbar han ser när han tittar ut över vattnet från Siksundsön är fiskeredskap.
-  Man ser inte några militärer någonstans numera. De finns ju inte i Sverige överhuvudtaget.
Tror att det var en ubåt
Händelsen har inte satt några spår i Göran Isacsons liv. Men han tyckte att det var obehagligt.
- Det är ju svårt att föreställa sig hur man ska reagera innan man fått ett skarpladdat vapen siktat mot sig och inte var det trevligt. Om det inte var en u-båtar här så undrar man ju vad militären egentligen höll på med. Redan då förstod jag att om militären hade order att skjuta skarpt mot civilpersoner som inte identifierade sig så var det allvar. Jag tror de hade en ubåt men att de fått order från högre ort att släppa den, säger han.