Logga in
Logga ut

Olov Abrahamsson

Ledarbloggen

Ledarsidorna spekulerar


Regeringsfrågan är naturligtvis huvudämnet på många ledarsidor. FOTO: TT

 

Efter M-ledaren Ulf Kristerssons misslyckade försök att bilda en alliansregering förväntas nu Stefan Löfven (S) få talmannen uppdrag att sondera terrängen för en ny regering. Det är också ämnet för många socialdemokratiska ledarsidor i dag.

Östra Småland (S) i Kalmar tror Anne-Marie Lindgren att Stefan Löfvens långa erfarenhet av fackliga förhandlingar kan spela roll.

”Han vet förstås allt som är värt att veta om förhandlingstaktik. Högst sannolikt har Socialdemokraterna här en fördel framför de borgerliga partierna; deras partiledare må vara bättre tränade i medial debattkonst än Löfven, men de senaste veckornas turer inom alliansen visar att det de har en del att lära vad gäller just förhandlarkompetens”, skriver hon.

Aftonbladet (ob S) pekar Jonna Sima på svårigheterna som väntar för den som vill ha en bred vänstermittenregering.

”Att förena Stefan Löfvens fackliga engagemang i arbetsrätten med Annie Lööfs nyliberala syn på densamma blir en enorm utmaning. I den ekonomiska politiken står partierna långt ifrån varandra, men i synen på den liberala demokratin, klimatkrisen, kvinnors och minoriteters rättigheter har de ett grundmurat samförstånd. Och det är faktiskt någonting att bygga vidare på”, skriver Sima.

I Värmlands Folkblad (S) i Karlstad funderar Susanne Sjöstedt på Löfvens möjligheterna att bilda en minoritersregering med enbart socialdemokrater.

”Det låter kanske helt absurt så här precis efter att Ulf Kristerssons alternativ om en moderat enpartiregering sågats av övriga riksdagspartier. Det skulle kräva ständiga uppgörelser, men löser samtidigt dilemmat för C och L att behöva ingå i en socialdemokratisk regering. Får de bara bra betalt i de politiska kompromisserna kan de se sig som segrare även utan ministerposter”, skriver Sjöstedt.

Det är en spekulation god som någon annan i dessa osäkra politiska tider. Klart just nu är bara att Sverige får vänta ännu en tid innan en ny regering är på plats.

Vid EU-toppmötet 18-19 oktober kommer Sverige på nytt att representeras av Stefan Löfven, den här gången i egenskap av statsminister i den rödgröna övergångsregeringen.

Växande stöd för Löfvens initiativ


Spaniens premiärminister Pedro Sanchez och Sveriges statsminister Stefan Löfven träffades i Enköping i början av augusti. Nu ansluter sig Spanien till Stefan Löfvens "Global deal". FOTO: TT

 

Borgerliga opinionsbildare var snabba att döma ut Stefan Löfvens initiativ "Global deal" 2016, som syftar till social dialog och bättre villkor på arbetsmarknaden i hela världen. Redan 16 maj 2017 slog Dagens Industri fast att det var ett "fiasko".

Sakta men säkert har emellertid Löfven fått en ganska stor skara följare. Senast i raden att gå med är Spanien, som därmed blir den hundrade aktören att kliva in i det globala partnerskapet.

Under torsdagen ordnar Spaniens premiärminister Pedro Sanchez en ceremoni med anledning av att hans regering ansluter sig till överenskommelsen. På plats finns Sveriges arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Samtidigt deklarerar Sanchez att den spanska regeringen kommer att arbeta för att förstärka arbetsrätten och arbetsmiljön i landet. Målet är att återuppbygga arbetsrätten som försvagats under krisåren i Spanien.

Det är en framgång för Löfvens initiativ. Men det är framför allt av betydelse för världens löntagare när länder som Spanien, Argentina och Indonesien eller stora företag som Michelin, L´Oréal och Scania bestämmer sig för att lyfta frågor som rör arbetsrätt och arbetsmiljö.

Rapporterna från ITUC (International Trade Union Confederation) visar att det behövs. Kränkningar av löntagarnas rättigheter och övergrepp i arbetslivet hör till vardagen många av världens länder.

Därför behövs fler länder, företag och organisationer som driver på i en annan riktning och står upp för schyssta arbetsvillkor – och i det arbetet har Löfvens "Global deal" utan tvekan spelat en roll.

Panelen pratade Lööf

 

Söndagens panelsamtal i P1:s veckomagasin ”God morgon, världen!” kretsade kring Annie Lööfs sonderingsuppdrag, regeringsfrågan och övergångsregeringens statsbudget.

Jag satt i Sveriges Radios studio i Luleå (bilden) och diskuterade med programledaren Olle Hägg, Jenny Sonesson, Göteborgs-Posten, och Helle Klein, Dagens Arbete, som befann sig i SR-huset på Oxenstiernsgatan i Stockholm.

Lyssna gärna på inslaget i efterhand

Varken Putin eller Trump

”Varken Putin eller Trump”, lyder rubriken för årets Palmedag som genomförs i Örebro under lördagen. Olof Palme International Center (den svenska arbetarrörelsens internationella samarbetsorganisation) samlar partimedlemmar och fackliga aktivister från hela landet för att diskutera hur arbetarrörelsen kan vara en motkraft till de auktoritära och högernationalistiska strömningarna.

På plats finns bland andra Palmecenters ordförande Marita Ulvskog, generalsekreteraren Anna Sundström, utrikesminister Margot Wallström, SSU-basen Philip Botström och LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Det är en samling som understryker att internationalismen är en viktig del av socialdemokratins själ. Det finns ett internationalistiskt arv från Hjalmar Branting, Olof Palme och Anna Lindh som bärs vidare av en ny generation socialdemokrater. 

Bakom Margot Wallström och andra frontfigurer finns dessutom en bred folkrörelse. Via Palmecenter och dess medlemsorganisationer är gräsrötter i hela Sverige engagerade i en rad internationella bistånds- och samarbetsprojekt. Tillsammans med sina 27 medlemsorganisationer bedriver Palmecenter omkring 200 demokrati- och utvecklingsprojekt i drygt 20 länder.

Det är ett imponerande solidaritetsarbete som svensk socialdemokrati har anledning att vara stolt över.

Det brukar sägas att man inte vinner några val på utrikespolitiken, vilket kanske är sant. Men det internationella arbetet kan bidra till att fler engagerar sig politiskt – inte minst ungdomar.

Det kan bli en inkörsport till ett större partipolitiskt engagemang för unga människor som brinner för mänskliga rättigheter, demokrati och internationell solidaritet.

Därför ska socialdemokratin inte vara rädd för att tala om sitt internationella engagemang och Palmecentrets arbete. Det är en fin, viktig och vital del av svensk arbetarrörelse.

Sociala pelaren fyller 1 år


Frankrikes president Emmanuel Macron och statsminister Stefan Löfven åkte buss till Volvos fabrik under EU-toppmötet i Göteborg 17 november 2017. FOTO: Björn Larsson Rosvall/TT 

 

ett bloggginlägg uppmärksammar TCO-basen Eva Nordmark att det idag är precis ett år sedan EU-toppmötet i Göteborg undertecknade den sociala pelaren.

”Det var en stor framgång för de som förordar ett mer socialt Europa”, konstaterar Eva Nordmark helt riktigt.

Den utvecklingen är dessutom helt grundläggande för att stärka det europeiska samarbetet och EU-tanken. Vanliga medborgare och löntagare måste känna att de har glädje och nytta av EU-projektet för att det ska vara långsiktigt hållbart.

Tveklöst har EU medverkat till att höja levnadsstandarden för folkflertalet i Europa. Men det är inte alla som fått del av tillväxten.

Finanskrisen 2008–2009 fick långtgående konsekvenser i form av långtidsarbetslöshet, hög ungdomsarbetslöshet och växande fattigdom i delar av Europa. Alltför många människor och regioner halkade efter.

På många håll har det gett vind seglen för populistiska och högernationalistiska partier som vill skrota hela EU-samarbetet. Därför ligger det i alla EU-vänners intresse att bygga en stark social pelare i EU.

Om västeuropeiska byggnadsarbetare, lastbilschaufförer och andra vanliga knegare uppfattar att EU:s inre marknad bara leder till oschysst låglönekonkurrens och social dumping är inget vunnet.

På senare år har det tagits en del steg i rätt riktning ­– revideringen av EU:s utstationeringsdirektiv, skärpta cabotageregler i transportsektorn, den sociala pelaren m m. Men det krävs fler liknande initiativ för att stärka löntagarnas rättigheter och villkor på EU:s inre marknad.

Människor måste alltid känna att EU bidrar till förbättringar i deras vardag och på jobbet. Ett europeiskt projekt som förknippas med sociala och ekonomiska försämringar blir inte framgångsrikt.

IF Metall reagerar


Buller är alltjämt ett problem på många arbetsplatser. FOTO: TT

 

På ledarplats i NSD 23 oktober skrev jag om två unga arbetare som förlorat sina liv på jobbet i Svappavaara respektive Kurravaara. Hittills i år har sammanlagt 39 människor dött på sina arbetsplatser, enligt Arbetsmiljöverket.

Dödsolyckorna är dramatiska händelser som skapar rubriker och berättigade reaktioner. Men det finns även andra allvarliga arbetsmiljöproblem som förtjänar att uppmärksammas. 

Till exempel är buller, trots alla arbetsmiljöföreskrifter, fortfarande ett stort problem på många arbetsplatser.

Hela 80 procent av IF Metalls medlemmar i Norrbotten besväras av buller varje dag eller ett par dagar i veckan, enligt en stor arbetsmiljöenkät som Novus utfört på uppdrag av fackförbundet. Det är över riksgenomsnittet på 71 procent.

Vidare visar undersökningen att många av fackförbundets medlemmar får otillräcklig introduktion om riskerna på sina jobb, att de upplever stress samt känner oro för att drabbas av ohälsa eller olycksfall på jobbet.

”Det är tyvärr nedslående resultat. Arbetsgivarna är ytterst ansvariga för arbetsmiljön, men den här undersökningen bekräftar att allt för många inte tar arbetsmiljöarbetet på tillräckligt stort allvar. Vi i facket vill samarbete med arbetsgivarna för att få en så bra arbetsmiljö som möjligt", säger Rickard Engström, ordförande för IF Metall Norrbotten.

Det är ett samarbete som borde välkomnas av både enskilda företag och branschorganisationer. Moderna och framtidsinriktade företag bör alltid se god arbetsmiljö, säkerhet och omsorg om sina anställda som konkurrensfördelar – inte som potentiella besparingsobjekt.

Olov Abrahamsson bloggar om politik i allmänhet och socialdemokrati i synnerhet.


Fakta om Olov
Född: 1963
Bor: I Luleå
Yrke: Politisk chefredaktör
Gillar: LO, Luleå Hockey och LBBK. 
Kuriosa: Fick utmärkelsen ”Stor grabb” i Munksund/Skuthamn SK 2006.

Kontakt: olov.abrahamsson@nsd.se


Twitter: @OlovAbrahamsson

  • Twitter

Bloggar