Logga in

Olov Abrahamsson

Ledarbloggen

Starka fack = ökad jämlikhet

 

I onsdags presenterade LO (Landsorganisationen) sin stora jämlikhetsutredning. Jag skrev om den på ledarplats i NSD 12 september.

I utredningen finns också en bild som är väldigt talande (se ovan).

Den visar vad som är grunderna för ett jämlikare samhälle. Det handlar om tre fundament.

Först och främst handlar det om full sysselsättning och en högproduktiv ekonomi. Det måste helt enkelt finnas något att fördela för att man ska kunna bedriva fördelningspolitik.

För det andra behövs en generell välfärdspolitik. Stat, kommuner och regioner måste se till att det som skapas kommer folkflertalet till del.

För det tredje krävs facklig styrka. Ekonomisk jämlikhet främjas av facklig organisering och kollektivavtal. De sociala klyftorna är mindre i länder där många är med i facket.

Av det sistnämnda skälet är det djupt oroande att Sverige under en lång tid upplevt hur den fackliga organisationsgraden sjunker. 1995 var 88 procent av arbetarna fackligt organiserade. Nu är den fackliga organisationsgraden bland arbetare nere på 63 procent.

Det försvagar givetvis möjligheterna för facket att driva på för en mer rättvis fördelning av produktionsresultat.

Jämlikhetsutredningen föreslår därför en facklig offensiv för att organisera fler. Det handlar om ökad arbetsplatsnärvaro, att rusta de förtroendevalda, medlemsvärvning och medlemsvård.

Utredningen är även inne på något som liknar den gamla tanken på ett fackligt ungdomsmedlemskap för dem som saknar en fast punkt på arbetsmarknaden.

”För nytillträdande till arbetsmarknaden, men också för de som under längre perioder har tillfälliga påhugg, finns det behov av att utveckla en enkel och tydlig väg in till facket. Lösningen kan vara en gemensam ingång, en sorts ingångsförbund inom LO”, menar jämlikhetsutredningen.

Jag skulle dessutom vilja säga att det är bråttom att hitta en sådan lösning. Varningssignalerna tjuter högt.

I mitten av 1990-talet var 77 procent av de unga arbetarna (16–24 år) med i facket. I dag är samma siffra alarmerande låga 38 procent.

De unga lär sig dagligen att facket inte är något för dem – och det försvagar sakta men säkert fackets ställning och därmed en av grundpelarna i den svenska modellen.

Arbetsgivarna har visat stor uppfinningsrikedom när det gäller att skapa nya osäkra anställningsformer, vilket försvårar det fackliga organiseringsarbetet.

Men nu är det hög tid att också LO och LO:s medlemsförbund prövar nytt och är innovativa för att vinna nya generationer för de fackliga idéerna.

Det är en ren överlevnadsfråga.

Det händer 2020


Sommaren 2020 lämnar Karl-Petter Thorwaldsson rollen som LO:s ordförande. FOTO: TT

 

2020 är ett mellanvalsår. Men det kommer att hända en massa spännande även i år. Bland annat ska LO (Landsorganisationen) välja ny ordförande efter avgående Karl-Petter Thorwaldsson.

Här är något av det som sker under första halvåret:

 • 12-14 januari: Folk och försvars rikskonferens i Sälen.
 • 15 januari: Partiledardebatt i riksdagen.
 • 19-22 januari: Fadimedagarna.
 • 27 januari: Minnesdag för Förintelsens offer.
 • 6 februari: Arctic Talks i Jokkmokk.
 • 11 februari: 112-dagen.
 • 12 februari: Utrikespolitisk debatt i riksdagen.
 • 8 mars: Internationella kvinnodagen.
 • 20-21 mars 2020: Moderaternas Sverigemöte.
 • 4-5 april: S-distriktskongress i Gällivare.
 • 15 april: Riksdagen debatterar vårbudgeten.
 • 1 maj: Arbetarrörelsens traditionella högtidsdag.
 • 9 maj: Europadagen.
 • 11-15 maj: IF Metalls kongress.
 • 6 juni: Sveriges nationaldag.
 • 12 juni-12 juli: Fotbolls-EM
 • 12-15 juni: LO-kongress
 • 10-14 juni: Järvaveckan
 • 28 juni-5 juli: Almedalsveckan

Bloggen minns 2019 – del 24

 

Det har blivit en del framträdande i Sveriges Radio även under 2019. Inslagen säger en del om vilka frågor som varit aktuella i samhällsdebatten under det gångna året.

 • Måndag 14 januari hade jag och Anna Herdy, chefredaktör för Flamman, en het debatt i P1 Morgon om Vänsterpartiets vägval i regeringsfrågan.
 • Söndag 27 januari ingick jag i panelen i P1:s veckomagasin ”God morgon, världen!”. Jag, Erik Helmerson, Dagens Nyheter, och Carolin Dahlman, Kristianstadsbladet, diskuterade jobbmål, framtidsutsikterna för Löfven II och tillståndet i den borgerliga alliansen.
 • Söndag 31 mars utgjorde jag, Paulina Neuding, kolumnist i Svenska Dagbladet, och Heidi Avellan, Sydsvenskan, panelen i ”God morgon, världen!”. Denna gång handlade samtalet om SVT:s dokumentär om Josefin Nilsson, opinionsläget inför Europavalet och Arbetsförmedlingens beslut att lägga ned 130 lokalkontor.
 • Onsdag 10 april presenterades regeringens vårändringsbudget av finansminister Magdalena Andersson (S). Jag och Tove Lifvendahl, Svenska Dagbladet, fick risa och rosa innehållet i ett inslag i P1 Morgon.
 • Det blev tidig revelj efter årets förstamaj-firande. Torsdag 2 maj kl 06.39 fanns jag på plats i Sveriges Radios studio i Luleå för att recensera statsminister Stefan Löfvens tal tillsammans med Aftonbladets Lena Mellin och programledaren Anna Hernek i P1 Morgon. 
 • Söndag 5 maj bestod panelen i ”God morgon världen!” av mig, Lydia Wålsten, Svenska Dagbladet, samt Andreas Gustavsson, ETC. Vi fick samtala om läget inom arbetarrörelsen efter första maj samt Liberalernas strategi inför valet till Europaparlamentet.
 • Tisdag 14 maj uppmärksammade Studio Ett det allt tuffare ekonomiska läget för landets kommuner och regioner. Jag och Adam Cwejman, Göteborgs-Posten, kommenterade.
 • Migration, Boris Johnson och värdeladdade ord. Det var ämnena för panelsamtalet i ”God morgon världen!” 16 juni. Jag, Amanda Sokolnicki, Dagens Nyheter, och PJ Anders Linder, Axess, presenterade våra ståndpunkter.
 • Söndag 1 september var det jag, Expressens Anna Dahlberg och Flammans  Tor Gasslander som utgjorde panelen i ”God morgon, världen!". Vi diskuterade kriminalpolitiken, försvarsöverenskommelsen och den avhoppade vänsterpartisten Amineh Kakabaveh.
 • Söndag 29 september fick jag, DN:s Hanne Kjöller och Aftonbladets Jonna Sima chansen att vara panelister i ”God morgon, världen!”. Ämnena för dagen var Centerstämman, ensamheten bland äldre samt klimatpolitiken.
 • Söndag 1 december agerade jag, Tove Lifvendahl, Svenska Dagbladet, Andreas Gustavsson, ETC, som panel i ”God morgon, världen!”. Det blev en diskussion om klimatet, den irakiske försvarsministers misstänkta bidragsfusk i Sverige och Sverigedemokraternas rättspolitik.

God jul till alla som lyssnat och så klart NSD:s trogna läsekrets!

Bloggen minns 2019 – del 23


Efter många om och men blev Fredrik Hansson och Lenita Ericson nominerade som vice ordförande respektive ordförande i kommunstyrelsen i Luleå. FOTO: Pär Bäckström

 

Niklas Nordströms avgång som Luleås kommunalråd 10 oktober och debatten om efterträdarfrågan blev en lång följetong i spalterna i NSD.

Jag har kommenterat det dramatiska händelseförloppet på ledarplats i NSD vid flera tillfällen samt även i några intervjuer hos P4 och SVT Norrbotten.  

 1. 11 oktober skrev jag om avgången på ledarplats i NSD och pratade om samma sak i ett inslag i P4 Norrbotten.
 2. 14 oktober pekade jag på Socialdemokraternas ansvar att snabbt etablera ett nytt kommunalt ledarskap.
 3. 15 oktober spekulerade jag om tänkbara efterträdare i P4 Norrbotten.
 4. 16 oktober skrev jag om det känsliga personalärende som kan ha haft betydelse för Niklas Nordströms avgång och vikten av att räta ut alla frågetecken. (I en nyhetsartikel 11 december – två månader efter Nordströms avgång - kunde NSD berätta att berörd arbetsgivare beslutat att inte driva processen vidare. ”Vi har lyssnat på de två personerna, och vi har stannat där. Vi har inte anlitat någon extern konsult vidare i ärendet”, sa den personalansvarige till NSD.)
 5. 11 november arrangerade Socialdemokraterna en utfrågning av kommunalrådskandidaterna i Luleå. Samma dag jag fick jag även ge min syn på kommunalrådsdiskussionen i SVT Norrbottens nyhetssändning.
 6. 19 november framhöll jag att det borde gå att finna en salomonisk lösning på kommunalrådsfrågan.
 7. 22 november kommenterade jag valberedningens förslag hos SVT Norrbotten.
 8. 27 november varnade jag Socialdemokraterna i Luleå för farorna med att en stor minoritet av partimedlemmarna upplever sig som förlorare och exkluderade efter en uppslitande persondiskussion.
 9. 11 december kommenterade jag beslutet på Socialdemokraternas nomineringsmöte. Efter två månader av spekulationer och stundtals hård debatt beslutade S att nominera Lenita Ericson och Fredrik Hansson till ordförande respektive vice ordförande i kommunstyrelsen i Luleå.

 

Min förhoppning är att det nu blir julefrid i det lokala partilivet och att S-aktivisterna sedan samlar ihop sig för att ta sig an alla ekonomiska och demografiska utmaningar för kommunpolitiken. Det finns en del att bita i under resterande del av mandatperioden.

Bloggen minns 2019 – del 22


Statsminister Stefan Löfven (S) gratulerade 100-åringen NSD och påminde om journalistikens betydelse för demokratin.

 

Norrländska Socialdemokraten har firat sitt 100-årsjubileum under hela 2019.

 • 4 januari bjöds på tårta, rundvandringar och seminarier i Luleå, Boden och Kiruna. Denna dag gick också en särskild jubileumstidning ut till tidningens alla abonnenter runtom i Norrbotten.
 • Under vintern och våren arrangerades läsarträffar i Gällivare, Kalix, Överkalix, Pajala samt Kiruna.
 • I serien ”100 norrbottningar” har människor från olika delar av länet berättat sin egen personliga historia. Under perioden 16/10-17/11 blev även delar av artikelserien en utställning på Norrbottens Museum.
 • 30 november samlades NSD:s personal och särskilt inbjudna gäster till en kombinerad jul- och jubileumsfest på Hotell Bodensia. I samband med festen framförde statsminister Stefan Löfven (S) en videohälsning till de församlade.

Nu går jubileumsåret mot sitt slut och NSD gör sig redo för att ta klivet in i 2020-talet. Medielandskapet är föränderligt men det känns som att NSD har en stark position inför framtiden.

Många läser fortfarande tidningen i både pappersform och digitalt. Varje vecka når NSD ungefär 178.000 unika webbläsare.

Alltjämt är det många som ser värdet av en lokaltidning som speglar och granskar det som sker i Norrbotten samt bildar opinion för arbetarrörelsens värderingar på ledarplats.

Bloggen minns 2019 – del 21

 
 

 

Norrbotten är ett stort län – noga bestämt hela 25 procent av Sveriges yta. Det betyder att det blir en del stunder i bilen för att ta sig runt i länet.

I år har det bland annat blivit följande turer:

 • 12 april skrev jag om Nina Pörhölä och Bengt Westman i Haparanda som fått axla rollen som oppositionspolitiker i kommunen efter valet 2018.
 • 6 maj berättade jag om Bodens nya kommunalråd Claes Nordmark (S) och hans arbete för att utveckla den lokala närings- och byggpolitiken.
 • 22 augusti redogjorde jag för S-kommunalrådet Robert Bernhardssons engagemang för jobb, välfärd och utveckling i Jokkmokk.
 • 27 september skildrade jag utvecklingen i Pajala och S-kommunalrådet Ulrica Hammarströms jobb med de kommunala utvecklingsfrågorna.
 • 8 november handlade det om läget i Överkalix samt Anne Jakobsson och Leif Nilsson, som delar på det kommunala ledarskapet efter Socialdemokraternas jordskredsseger 2018.

Olov Abrahamsson bloggar om politik i allmänhet och socialdemokrati i synnerhet.


Fakta om Olov
Född: 1963
Bor: I Luleå
Yrke: Politisk chefredaktör
Gillar: LO, Luleå Hockey och LBBK. 
Kuriosa: Ingick i SSU:s förbundsstyrelse 1987-1990
Kontakt: olov.abrahamsson@nsd.se


Twitter: @OlovAbrahamsson

 • Twitter

Bloggar