Keksibastu, heter bastun som tros vara världens äldsta bevarade rökbastu. Den byggdes i byn Korva på 1600-talet och flyttades till Soukolojärvi år 1934.

Nu ståtar den intill sjön Soukolojärvi, vid Kalloinens strand i början av byn, tolv kilometer nordväst om Övertorneå.

Bastas som i forna tider
Bastun rymmer fem badande och om somrarna eldas den och det bastas som i forna tider då elektricitet och rinnande vatten enbart var en dröm.

När NSD besöker byn som sägs vara världens rökbastutätaste by har snön fallit djup.

- Vi tar oss inte till bastun nu men här har vi en massa björkruskor på tork, säger Ove Kohkoinen.

Björkruskorna ska användas vid bastubadandet, inte minst under sommarens rökbastubad.

"Som tvål"
- Lövruskan är otroligt viktig och det är ingen slump att den finns i bastun. Förr var det ont om tvål och i värmen öppnas porerna i huden och i löven. Löven blir som tvål och avger en god doft.

Byn har 45 hushåll och minst 25 bastur av varierande sort. 15 bastur är rökbastur, varav åtminstone åtta är i bruk.

- Keksibastun är den äldsta, den har överlevt översvämningar och är väldigt fint bevarad. Det tar en hiskelig tid att elda en rökbastu, åtminstone fyra timmar. Det är viktigt att veta vad man gör och att vädra ut röken, annars är det rent livsfarligt, säger bybon Peter Niemi.

Stenarna är perfekt varma när "de morrar som en farlig hund", enligt Kohkoinen.

Det finns också en alldeles ny rökbastu i byn.

- För två år sedan uppfördes en enligt konstens alla regler.

Sot på väggarna
År 2005 anordnade byn för första gången "öppen rökbastu" då eldades alla rökbastur i byn och vem som ville kunde bada i vilken eller vilka bastur den ville.

I år finns chans igen.

- I sommar ska vi ha en dag då vi eldar rökbastur till alla som vill bada, det är väldigt roligt. Det ska inte vara för varmt och man ska bada länge. Det är viktigt att dricka mycket då man svettas. På vår bastudag vill vi lära ut hur man bastar för att själen ska hinna med. Att bada bastu är en verklig upplevelse, säger Ove Kohkoinen.

Att komma ut ur rökbastun och vara svart är ett nybörjartecken.

- Man får inte röra i väggar och tak, där ligger sotet. Rökbastu är bastuns Rolls Royces, det råder det ingen tvekan om, säger Peter Niemi.