Gunnar Brodin som var landshövding i Norrbottens län 1992-1995 avled på julaftonen den 24 december.
Gunnar Brodin föddes i Hammarstrand i Jämtland den 1 juni 1931. Innan han utsågs till landshövding hade han en lång karriär bakom sig inom högre teknisk utbildning och forskning. Han utbildade sig vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm.
Han arbetade bl. a. inom Axel Johnsons Institut för industriell forskning 1959-63 och FOA 1963-70. Åren 1970-81 var han professor vid KTH och därefter rektor mellan1981-86. Mellan 1986-92 var han universitetskansler och chef för Högskoleämbetet innan han i september 1992 tillträdde som landshövding i Norrbottens län. Han fick inte verka under så lång tid i Norrbotten. Våren 1995 utsågs han av kung Carl XVI Gustaf till riksmarskalk.
Genom Gunnar Brodin som landshövding fick Länsstyrelsen och Norrbottens län en mycket bra kontakt med viktiga aktörer inom forskning, högre utbildning och viktiga företrädare för det privata näringslivet på nationell nivå.
Gunnar Brodin var en uppskattad landshövding. Länsstyrelsen beklagar sorgen för Gunnnar Brodins anhöriga.