Jokkmokk Klass 4 på Västra skolan i Jokkmokk har återigen samlat in pengar till Världens Barn.

20 439 kr blev årets resultat.

2016 samlade klassen in 30074 och vann skolkampen i Norrbotten.

I år blev det ingen skolkamp men klassen kämpade på med ett lotteri på de egna tavlorna och försäljning av egenproducerade böcker!

Stort tack och heder åt dessa elever som på två år samlat in 50 513 till Världens barn.