Förre vd:n för Norrbottens Järnverk (NJA, numera SSAB) professor emeritus John Olof Edström, Stocksund, har hastigt avlidit i en ålder av 85 år. Hans närmaste är hustrun Gunnel och dottern Ingeborg med familj.

John Olof Edström var vd för NJA under åren 1970-1976. Han var en av männen som låg bakom Stålvek 80-planerna i Luleå.

Statsägda NJA hade under många år gått med förlust i stort sett varje år sedan bildandet.

Artikelbild

| John Olof Edström kliver in sin tjänstebil vid NJA.

Professor John Olof Edström såg dock möjligheterna:

"Om man ska göra stål någonstans i Sverige, så ska man göra det i Luleå", sade Edström när han 1970 tillträtt som vd för NJA.

Största satsningen
Stålverk 80 var den största satsningen inom svensk stålindustri någonsin. I februari 1973 presenterade John Olof Edström storslagna planer på en djärv industriell satsning i Luleå. 1980 skulle flera masugnar stå färdiga och producera mängder av råjärn för vidare bearbetning till handelsstål.

Projektet stöddes av den dåvarande socialdemokratiska regeringen och 1975 tog industriministern Anna Greta Leijon det första spadtaget till det väldiga projektet som redan då var under livlig debatt.

Stålverk 80-tomten
Vid Börstskär i Luleås inre skärgård anlades en väldig industritomt med hjälp av mudderverk. Kommunen planerade för en kraftig befolkningsökning och startade ett stort program för att bygga bostäder. I takt med skenande inflation, oljekris och vikande priser på stål blev kritikerna allt mer högljudda.

Men så inträffade stålbranschens djupaste och varaktigaste kris sedan 1920-talet. Det var en strukturell kris och den svenska järnmalmsproduktionen föll kraftigt. Stålverk 80 förvandlades till Stålvärk 80 och den 26 februari 1976 avgick John Olof Edström med omedelbar verkan. Året efter sköts Stålverk 80 på framtiden.

Hyllades i Norrbotten
Men John Olof Edström hyllades av många i Norrbotten

- Utan John Olof Edström hade vi inte haft något järnverk kvar här i Luleå Det var bara skrot det som fanns här, men den dåvarande regeringen gick på Edströms linje och drog igång investeringsprogram 70, sade två järnverksarbetare i NSD i samband med SSAB:s 25-årsjubileum 2002.

- John Olof Edström är den bästa chef vi haft. Hade han inte kommit hade vi nog inte suttit här, sade Henry Riihiaho, f d fackbas till NSD 1997.

Professor emeritus
Efter NJA-tiden återgick John-Olof Edström till att arbeta med stålforskning. Han var professor emeritus vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm. Han medverkade även i Nationalencyklopedin och dess internetupplaga ne.se där han skrev artiklar om stålframställning. Han gav också ut flera böcker om stålframställning.

Han var sedan 1968 ledamot i Kungliga vetenskapsakademin (Iva). 1998 tilldelades han Brinellmedaljen, som är en av Ivas finaste utmärkelser, för hans insatser för utvecklingen av svensk stålindustri. Han var också kommendör av Kungliga Vasaorden.