Ett 30-tal medlemmar kom till SPF Åkerbärets berättarkafé. Deltagarna fick en informativ genomgång av Malmfältens utveckling. Landsantikvarie och länsmuseichef Curt Persson, själv från Kiruna, lade tyngdpunkten på kommunikation. Kirunas store man, Hjalmar Lundbohm, var en nytänkare. Han hade snappat upp idéer från en stor bekantskapskrets bestående av vetenskapsmän och konstnärer. I USA fann han en själsfrände Robert Owen, som tyckte att "Vill ni ha bättre människor- nåväl, förbättra deras levnadsvillkor, höj deras löner. Minska deras arbete. Giv dem bättre föda, ljusare, vackrare, rymligare bostäder. Öka deras kunskaper, låt vetenskapen tjäna dem, konsten förfina dem, bered dem sunda förströelser och trygga deras ålderdom..." Detta försökte Hjalmar Lundbohm följa. Han såg en framtid för Kiruna. Han insåg inte utvecklingen i malmbrytningsteknik som gjorde livslängden kortare och gruvbrytning måste nu ske under staden och därför genomgår Kiruna en omdaning som radikalt omvandlar staden.