Bodens största pensionärsförening, SPRF, vidareutbildar sina cirkelledare i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV). 22 var cirkelledare närvarande för att bättra på sina kunskaper.

Roger Häggström från SV presenterade värdegrunder och några nyheter för allt arbete i studiecirklar. Efterfrågan på studiecirklar bland de 1 400 medlemmarna ökar. Just nu är efterfrågan på matlagning stor och tillgången på lokal för ändamålet liten. SPRF söker med ljus och lykta efter lokal för just denna typ av studiecirkel.

SPRF nye ordförande Per-Ulf Sandström presenterade sig och betonade vikten av att kunna genomföra de efterfrågade studiecirklarna och den viktiga sociala att mötas under trevliga och konstruktiva former för medlemmarna. En bättre föreningslokal står också högt på schemat att lösa för styrelsen.

Utbildningsdagen avrundades med en kort tävling där det gällde att placera in orden rätt i de grundläggande reglerna i visionen för studiecirkelarbetet. En av cirkeldeltagarna placerade all orden rätt och vann en bok om Boden, vilken även den har framkommit genom arbetet i en studiecirkel.