I anslutning till sin 94-årsdag den 2 september delade Sven Thysell ut fyra stipendier från Elsa och Sven Thysells stiftelse för konstruktionsteknisk forskning vid Luleå tekniska universitet.
Stipendierna går till tekn lic Nartalia Sabourova som får 25 000 kr för forskning om tillståndsbedömning av brokonstruktioner. Hon arbetar speciellt med dynamisk modellering av broars vibrationer med hjälp av signalbehandling av mätvärden från sensorer.
Professor Mats Emborg får 50 000 kr för fortsatta pilotförsök med självläkande betong, det vill säga en betong som kan täta sig själv och på så sätt läka eventuellt uppkommande sprickor.
Professor Jan-Erik Jonasson får 100 000 kr för stöd till två nya doktorander som arbetar med att ta fram en betong som inte spricker.
Adjungerad professor Vladimir Ronin får 150 000 kr för fortsatta försök med energimodifierad cement, EMC, en cement som kan halvera de koldioxidutsläpp som äger rum vid tillverkningen av normal cement.
I samband med utdelningen redogjorde även doktorand Anders Bennitz för hur han använt det stipendium han fick 2008 för att utveckla förstärkningsmetoder för befintliga betongkonstruktioner.