Civiljägmästaren, skogsmannen, globetrottern Torbjörn Hederström, Santiago, Chile, har avlidit vid en ålder av 91 år.
Han var född i Jukkasjärvi 1som det tredje av sex syskon. Han drabbades av spanska sjukan, nöddöptes men överlevde.
Efter studentexamen i Härnösand 1938 studerade han till civiljägmästare som sin far och farfar.
Han deltog som frivillig i finska vinterkriget.
Han blev civiljägmästare 1945 och arbetade för Skogsägareföreningen. Han anställdes av FAO som skogsexpert i Chile och blev sedan vd för Tändsticksbolagets skogsbolag.
Han återvände till FAO med internationella projekt och kontakter med bland annat konsultföretaget Jaakko Pöyry i Finland.
1976 återvände han till Chile. Där träffade han chilenskan Juany som senare blev hans hustru.
Torbjörn hade en stark släktkänsla och höll ständigt kontakt med sin stora familj, bland annat brodern Bo, som efter sin skådespelarkarriär var anställd som kungens kammaradjutant, och systern Marianne Greenwood, globetrotter liksom sin bror, som med kamera och penna skapade odödlig dokumentation om personligheter som Pablo Picasso och Evert Taube.
Han efterlämnar hustrun Juany Chain, hennes barn, sonen med familj samt systrar.