Husdjursagronomen och författaren Erik Sjödin, Enköping, har avlidit i en ålder av 90 år.
Erik Sjödin föddes i Malmberget. Han utbildade sig tidigt till husdjursagronom i Uppsala och har arbetat många år i Västernorrland som husdjurskonsulent. Erik Sjödin hade under sin verksamma tid haft många strängar på sin lyra.
Han gav ut ett tiotal böcker, bland annat fackböckerna om får och getter. Den så kallade "fårbibeln" trycktes nyligen för sjunde gången. Han gav även g ut fyra poesiböcker som gjorde att han 1973 fick Landsbygdens författarstipendium. Hans politiska och internationella intresse märktes i de tre prosaböckerna, varav den mest kända är debattboken "Ett brev till min röda dotter", en uppgörelse med ungdomens marxism. I sin ungdom deltog Erik Sjödin också intensivt i kampen mot nazismen.
Han var även starkt engagerad i den kulturpolitiska debatten och deltog kraftfullt i kampen mot decentralisering av svensk turnéteater. Genom den kampen bröts den centralstyrda Riksteaterns monopol.
Erik Sjödin höll alltid den svenska bonden högt och under 30 år var han husdjurskonsulent i Västernorrland. Han var intresserad av att utveckla djuraveln och han startade en av Sveriges första seminföreningar utanför Enköping. Som husdjursexpert anlitades han även utomlands.
Erik Sjödin promoverades till agronomie hedersdoktor vid Lantbruksuniversitetet i Uppsala.
Han har bland annat erhållit utmärkelserna: Härnösands kulturstipendium, 1970, Landsbygdens författarstipendium, 1973, Ångermanlands kulturstipendium, 1977, Gastronomiska akademiens diplom, 1983, Hushållningssällskapets guldmedalj, 1984, Ragnar Oldbergs stipendium, 1986, J.R. Sundströms diplom för kulturella insatser, 1987, Kungliga skogs- och vetenskapsakademins guldjetong, 1993, och Hedenvindplaketten, 2001.
I Gåde i Uppland mötte han Kerstin som han var gift med i 62 år. De fick fyra barn, tolv barnbarn och tre barnbarnsbarn.