Med den grundkunskapen förstod jag att vi människor hade en viss tendens att skända moder Jord, oftast genom att vara allmänt ovarsam med vattnet. En detalj som jag fortfarande minns var när någon av gubbarna i byn skulle tömma sopsäcken med glasburkar och flaskor. Då tog han båten och rodde ut på sjön där allt dumpades på femtio meters djup. Då försvann skiten för eviga tider.

Vi lever fortfarande i den tron att vattnet kan svälja allt, att det som döljs på djupet försvinner för eviga tider. Så fel vi hade. En del av den skiten vi dumpade då kommer kanske i dagern många år senare, som läckande gamla bilvrak, kvicksilverhaltiga aluminiumlådor från kriget, plast och annan elände.

Jag minns ett annat praktexempel på ovan nämnda, även om det var i det lilla formatet. Jag tog ett gäng kommande naturguider ut på sportfiske efter Torneälven norr om Övertorneå. Plötsligt fick en av killarna en liten harr som betedde sig underligt. När han fick upp den upptäckte vi att fisken hade en tunn plåtring runt kroppen, en tingest som hade skavt genom skinnet, allt eftersom fisken växte. Det var i ren välgärning harren avlivades.

Scenariot kan ha varit följande. Kanske hade ett gäng glada människor suttit någonstans efter älven och delat på en flaska vodka.

När flaskan var tom kastades den i älven, och gick tydligen sönder mot någon sten. Den krans som fisken hade lyckats få över kroppen var plomberingsringen efter en flaska. Vi bestämde oss för att det var en sjuttis Koskenkorva.

Allt eftersom åren har gått har vi allt mer nonchalerat vattnet, både som kretsloppsfenomen och grundelement. Många länder har kronisk torka och många befarar att vattenreservoarerna kommer att sina. Till detta kan läggas den allt mer växande arrogansen mot bevarande av friskt sötvatten.

Forskning har visat att saltvattenmängden kring klotet ökar, allt eftersom sötvattnet drar sig tillbaka.

Därför gör det ont när nyheten kom att Vassaraälven i Gällivare hade fått ta emot ett läckage på flera tusen liter diesel. Spillet kommer omedelbart att påverka hela ådran av rinnande vatten, från Linaälven, via Ängesån till Kalixälven och norra Bottenviken. Det tog bara några dagar så luktade det diesel ända ner mot Linafallet. Det var gammal diesel från gamla cisterner, som till råga på allt hade byggts bara några meter från ett rinnande vatten?

Diesel, eller dieselolja i vatten är aldrig bra. Allmänt kan sägas att diesel är ett ämne med hög farlighet och är bland annat cancerframkallande. En effekt kan vara att bränslet kan påvereka arvsanlagen på många organismer, bland annat fiskar och människor. Diesel innehåller en del svavel, som i förlängningen kan vara försurande för vattenkvaliteten.

Sedan många år tillbaka har fiskevården jobbat med restaureringar av hela vattensystemet, trimmat in laxtrappan i Linafallet och har fått i gång en ordentlig laxvandring upp i Linaälven. Med den andra handen släpper vi ut diesel i kungsådran? Samtidigt får vi till oss nyheter som att lite diesel i vattnet har ingen dött av och att vi med god min kan äta dieselluktande harrar?

Många år tidigare brast dammen i Aitik och försurat kopparhaltigt vatten rann ner efter samma system. Då befann jag mig i Linafallet. På morgonen efter förstod jag att något hade hänt eftersom enorma, oftast meterhöga, skumbildningar kom flytande.

Några dagar senare ringde jag en forskare och han höll med om att dammbristningen inte var bra och att koppar, zink och bly i vattnet kunde vara hämmande för lax- och havsöringsreproduktionen. För att kunna påvisa förändringar var man tvungen att lägga upp en långsiktig forskningsplan och det gjordes inte.

Kontentan är att dieseln i Gällivare inte stannar i Gällivare, lika lite som att försurat kopparvatten inte blir kvar i Linaälven. Vår nonchalans mot vårt vatten har delvis med ekonomin att göra.

Det kostar att sanera. Trots att grundvattnet sjönk med 17 meter kring gruvan i Kaunisvaara och att stora utsläpp gjordes i Muonioälven, lades alla förundersökningarna ner gällande miljö-brott. Eller som experterna sade; Gruvhantering påverkar bara gruvområdet? Ett problem vi har med allt vatten är att vi inte ser vad som sker under ytan. Kanske lika bra det?