LULEÅ För två år sedan släppte länsstyrelsen jokken Suorkejokk fri för fiske igen, efter fyra år i träda. Nu konstaterar man att satsningen är lyckad.

– Vi gjorde ett kontrollbesök i somras och konstaterade att det är svårt att se att det vistas folk där. Vi hittade knappt något skräp alls och nästan inga utpräglade lägerplatser heller. Det är mycket goda signaler, säger länsfiskekonsulent Dan Blomkvist.

Fisket är hårt styrt. Endast en fisk per dag får tas upp, och all fisk under 30 cm och över 40 cm ska sättas tillbaka. Jokken är också hårt kvoterad, endast 60 fiskedygn tillåts per år.

– Vi kommer att behålla den kvoteringen tills vidare. Det som inte fungerat hittills är fångstrapporteringen men den ska komma igång också.

Suorkejokk är ett högklassigt fiskevatten som rinner mellan sjöarna Suorkejaure och Teusajaure, på gränsen till Stora sjöfallets nationalpark.