Insändare Svar till Sara Åsberg till artikeln: "Yoga skapar inte några massmördare", som var publicerad i NSD:s insändarsida den 26 oktober.

Sara Åsberg gjorde en beskrivning av yoga som inte riktigt stämmer med verkligheten.

Det är alldeles riktigt att yoga kommer från Indien och att det är en 5000-årig metod. Men syftet med den är inte att ”föra oss tillbaka in i våra kroppar” som Sara skriver. Inte heller är den ursprungliga meningen med yoga att människan skall få bättre hälsa och harmoni. Tvärtom, eftersom yoga hör hemma i hinduismen så är yogan ett verktyg för att uppnå hinduismens livsmål.

Artikelbild

Indiern Dr George Alexander säger: ”Det finns ingen hinduism utan yoga och ingen yoga utan hinduism” Hinduerna kan inte förstå varför västerlänningar som inte är hinduer sysslar med yoga.

Före detta guru Rabi Maharaj har uttryckt det så här: ”Yoga leder oundvikligen människor till hinduismen. Påståendet att yoga inte är religion är fullständigt felaktigt. Yoga är en religiös handling. Det finns ingen yoga utan andliga inslag.”

De andliga inslagen är bland annat solhälsningen till den hinduiske solguden Surya Namaskar, uttalandet av mantran, varav ett av dem är AUM, står för Brahma, Vishnu och Shiva tre av de mest kända hinduiska gudarna. Barnen i Östermalmsskolan i Stockholm gjorde detta i sina yogaövningar som man kunde se på webben för några år sedan.

Yogadagen i Kungsträdgården i maj i år i Stockholm leddes av bl.a en hinduisk guru som stod och mässade mantrat inför yoga deltagarna. Solhälsningen gjordes många gånger under yoga passen.

”Yoga är andligt” det säger många yogalärare och t.o.m Skolinspektionen erkänner att: ”Yoga är spirituellt men barnen blir så lugna av den” i ett brevsvar till någon som ställt frågor om varför man börjat införa yoga i skolan.

Sara skriver att ”i yogan får vi återupptäcka vår egen livskraft”. Nej, hinduernas livsmål är att genom yoga få individualiteten utplånad och få henne att tro att hon är gud på väg att förenas med den opersonliga energin i kosmos och så slippa återfödelseprocessen. Yogarörelserna är inte gymnastik i vanlig mening, de är designade för att människan skall få kontakt med energin i kosmos. Kundalinikraften som de tror på, ligger hoprullad som en orm i ryggslutet och skall genom rörelser och mantran väckas och resa sig genom kroppens chakran (som inte finns annat än i hinduisk och buddhistisk tro) ända upp i huvudet.

Många, alltför många i vårt land, har fått uppleva att det sker med förödande resultat. Det kallas för kundaliniresning och gör att den som råkar ut för detta blir fysiskt och psykiskt utslagen, ofta för resten av livet. I Danmark startades ett hjälpcenter för de som råkat ut för kundaliniresning. Ett center startades också i Sverige men det fick läggas ner för de blev överhopade av människor som drabbats av psykoser genom att den energi man strävat efter skulle resa sig i kroppen, faktiskt gjorde det, och det ledde till att deras liv gick i spillror. Psykiatrin eller primärvården har ingen bot för den typen av psykoser. Se läkartidningen 1984, volym 87nr 37.

I humanisternas tidning SANS, i nr 1 2016 finns en artikel skriven av två forskare i England dr Miguel Farias och Catherine Wikholm, som har titeln: Riskerna med meditation, Panik, depression och stress.

Forskarna har studerat yoga, mindfulness och meditation och granskat alla så kallade vetenskapliga undersökningar om hur bra det är med detta.

I boken The Buddha Pill, som de presenterat sin forskning genom, berättar de om hur meditation syftar till avhumanisering av människan. Under andra världskriget använde sig Japan av just meditation för att soldaterna skulle kunna döda utan att besväras av känslor för vad de gjorde.

Anders Bering Breivik hade i åratal mediterat innan han begick morden i Norge. I boken The Buddha Pill finns ett kapitel som heter: The dark side of meditation, kapitlet börjar med hur en man som mediterat en tid plötsligt en dag gick in på Washingtons Navy yard, där han förut arbetat och sköt ner tolv personer innan han själv sköts till döds, den 16 september 2013.

Hinduerna retar sig på att man kommersialiserat och profanerat yogan genom att enbart framhålla de kroppsliga fördelarna med yogan. Samtidigt gläder andra hinduer sig åt att yogalärarna är de bästa hindumissionärerna i västvärlden.

Yoga är andligt och andligheten ger sig förr eller senare till känna. Många barn idag mår dåligt, genom instabila och oroliga hemförhållanden, mobbning, utanförskap påverkan, av skrämmande upplevelser genom filmer, spel och mycket annat. Det gör att de är extra känsliga för påverkan av en andlighet som är ond och som kan utlösas genom just yoga, meditation eller andra österländska metoder.

Vanlig gymnastik, lek och idrott med en undervisning byggd på de ursprungliga kristna värderingar som vårt samhälle för länge sedan byggdes på och som har respekt och kärlek till vår personlighet och individualitet med allt vad det innebär, är vad våra barn behöver.

Litteraturtips, The Buddha Pill by Dr Miguel Arias and Catherine Wikholm, Watkins Puplishing.