Insändare Hur kan ett av världens rikaste länder låta sina mest utsatta medborgare leva i fattigdom? Att bli sjuk eller drabbas av skada väljer ingen. Inte heller fattigdom. Din och dina käras trygghet idag kan vara helt förändrad i morgon. Därför rör den här insändaren också dig.

Enligt EU:s mått bör varje person ha en disponibel inkomst på 10 800-11 200 kronor i månaden för att inte räknas som fattig. I Sverige ligger garantiersättningsnivån för allt fler sjuka och funktionshindrade idag på 8 860 kronor före skatt, ibland inte ens det. Alltså flera tusen kronor under fattigdomsgränsen. Hur kommer det sig att arbetsgivarnas sociala avgifter sjunker och Försäkringskassan går med mångmiljardvinster, men skyddsnätet dras åt allt hårdare för dem som det skulle skydda? Den del av välfärdssystemet som är uppbyggt av våra skattemedel för att vid behov kunna betalas ut som försäkring har i själva verket sedan många år varit en vinstmaskin med utgiftsminimering som affärsidé.

Systemet för beräkning av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) bidrar starkt till detta. Så här går det till: Försäkringskassan beräknar sjukersättningen på ett genomsnitt av individens årsinkomst de närmaste 5–8 åren före sjukskrivningen, oavsett inkomst de övriga åren. Ofta har den drabbade under de åren varit sjukskriven eller gått ner i arbetstid som ett desperat försök att hålla sig kvar i arbetslivet.

Långa tider av utredningar och överklaganden förlänger processen vilket gör SGI ännu lägre. På så sätt beräknas sjukersättningen ofta på en starkt reducerad lön istället för på full förvärvsinkomst. Sjukersättningen är 64,7 procent av årsinkomsten. Med en inkomst grundat på sjukpenning eller deltidslön, motsvarar SGI inte sällan 30–40 procent av den ordinarie inkomsten. Om det ordinarie arbetet redan från början var lågavlönat är det alltså inte svårt att komma under fattigdomsgränsen.

Med fattigdom följer sämre kost, social isolering, sämre sjukvård, utebliven medicinering, beroendeställning, ofta bostadslöshet, dålig tandhälsa och för tidig död. Har ett av världens rikaste länder råd med det? Vi kräver förändring snarast och hoppas att regeringen likväl som våra kommunpolitiker runt om i landet öppnar upp ögonen och inser hur verkligheten ser ut för många av oss svenska medborgare.

I Facebookgruppen ”För en mänsklig sjukförsäkring” kämpar vi gemensamt för att åstadkomma en skälig höjning av sjukersättningen och för en sjukförsäkring där vi inte blir utestängda mitt i sjukdom och behandling.