Insändare Denna vår är det stor risk att det sista reguljära nattåget till Jämtland lämnade perrongen. Snart ska också norrlandstrafiken utvärderas. Kanske står vi då helt utan reguljära nattågsförbindelser till norra Sverige.

Det vore en katastrof. Svenska Turistföreningen kämpar för att Sverige ska vara tillgängligt för alla och för att utveckla en hållbar turism. Bra tågförbindelser gör det enkelt att välja hållbara alternativ för att resa, bo och uppleva natur och kultur i hela Sverige. Nu hotas detta i norr samtidigt som det diskuteras att bygga snabbtåg i södra delen av landet till en kostnad av 320 miljarder kronor.

Turismen är en av få näringar som växer i Norrbotten. För att vi ska kunna fortsätta att utveckla turismen på ett hållbart sätt behövs bättre infrastruktur. Nattågen ingår i det. Därför motsätter vi oss SJ:s nedläggningshot. De lappar och lagar genom att köra tåg vissa delar av året några dagar i veckan. Det räcker inte. Vi vill ha bättre tjänster som uppmuntrar fler att välja nattåget.

Det behövs kalkyler som inkluderar miljöaspekter och arbetstillfällen. SJ har inte gjort någon konsekvens­analys av nedläggningen.

Om det ska gå att bo i norr och driva företag behövs bättre villkor. Därför har vi skrivit brev till tre ministrar. Vi kräver en konsekvensanalys och har påtalat regionens behov av bättre transporter. Ring din riksdagsledamot och kräv ett svar. Ska vi inte ha nattåg till norr? Eller skriv under det upprop som vi dragit igång på www.räddanattågen.se