Det brukar vara tabu att röra vid verken på en konstutställning. Antalet skyltar med orden "rör ej" kan ibland vara mer frekventa än antalet verk som visas på vissa institutioner. Men på utställningen Sinnligt som visas på konsthallen i Kulturens hus uppmanar man besökaren att använda alla sinnen i upplevelsen av konsten. Det är alltså helt okej att sätta handen på målningarna, känna på keramiken eller sätta näsan till färgen.
I grunden är det ett pedagogiskt projekt som riktar sig till skolor och syftar till att ge nya ingångar till konsten.
Verken har valts på temat "människa och miljö", men det behöver inte nödvändigtvis tolkas i ljuset av vår negativa påverkan på miljön. Exempelvis har Åsa Stjärne undersökt stadens ljud genom att placera mikrofoner i stuprör och spela in dem.
Och i konsthallen spelar hon sedan upp ljuden i stuprör som monterats på väggarna i ett verk som helt baseras på den ljudmässiga upplevelsen.
Starkast blir Ricky Sandbergs video med strandade fiskar som ligger och kippar efter syre i lervällingen, som en påminnelse om vår jords minskande vattenresurser och vårt överutnyttjande av naturen. Det är inget verk man direkt kan ta på, bara se och höra, men det blir närmast fysiskt påtagligt i den dödskamp som pågår inför ens blick.

De flesta av verken som visas har man kunnat se i andra sammanhang. Bland annat Birgitta Linhardts moln och Jette Andersens björkar med svarta kjolar, som är en variant på de färgstarka kjolar hon monterade på björkstammar i Sandnäset för något år sedan.
Det pedagogiska anslaget gör också att utställningen inte känns helt konstnärligt stringent, då en stor bredd av uttrycksformer represeneras, snarare än att man alltid satsat på de mest träffande uttrycken för temat.
Men som sagt, det är säkert en god plattform för pedagogiken.