Litteratur. Folkbiblioteket må ha funnit sin moderna form först i USA, men landets första president var inte så noga när det kom till att lämna tillbaka sina låneböcker. The Guardian skriver att en bok som George Washington lånade från New York Society Library i oktober 1789 först nu har återlämnats, 221 år senare. Washingtons fräcka kupp upptäcktes efter att personal på biblioteket, som är New Yorks äldsta, inventerat boksamlingen från det aktuella året och upptäckt att den aldrig återlämnades.
Boken har nu lämnats tillbaka av förvaltarna av Mount Vernon, George Washingtons forna hem i Virginia i USA. Dock rör det sig inte om samma exemplar av "The law of nations" av Emer de Vattel som Washington lånade, utan ett annat exemplar av verket som köpts in.
Förseningsavgiften skulle, om New York Society Library valt att kräva in den, ha uppgått till cirka 2,3 miljoner kronor.