Krönika, Patrik Boström Vid sidan om den vetenskapliga forskningen som metodiskt söker svar på sanningar har det alltid funnits en fåra av "sanningssökare" som förhållit sig skeptiska till vetenskapen, men som gladeligen bekänt sig till allehanda kvacksalverier, new age och rent ut sagt kvasivetenskapligt flum som exempelvis homeopati. Och inte sällan har tv-kanaler slagit mynt av folks vidskepelse och sänt program som Förnimmelse av mord, där medier försökt lösa mord.
Medeltida vidskepelse har helt enkelt fått bästa sändningstid.
Men de som bekänner sig till den akademiska vetenskapens spelregler och upplysningens ideologi har liksom inte brytt sig om att bemöta ovetenskapligheten.
Det håller dock på att ändra sig.
I det senaste numret av Filter, som också rymmer ett fint reportage om jockeyn Inez Karlsson, en inblick i Thailands inre väpnade konflikter och mycket mer, lyfter tidskriften fram Sveriges ledande gycklare av kvacksalveriet och den skeptiska rörelsen.

Den skeptiska rörelsen grundades i USA på 70-talet som en reaktion mot new age- och hippierörelsen och försvarar upplysningens ideal om förnuft, rationalitet och empirisk prövning.
Och den kanske mest kände, och hemlighetsfulle, frontfiguren är Garvarn. Han har dykt upp på allehanda forum och skoningslöst konfronterat alla som tror på telepati, andebesvärjelse och annat mumbo-jumbo.
Filter lyfter förstås fram företeelsen på det journalistiska planet, intervjuande och samtalande, utan att ta egen ställning.
Ändå belyser de en viktig rörelse som är en motvikt till new age-tänkandets ovetenskaplighet.
I höstas blev den tydlig då Föreningen Vetenskap och Folkbildning skrev ett debattinlägg på DN-debatt under rubriken "Skattebetalarnas pengar ska inte gå till sockerpiller".
Det var en svidande vidräkning för att det även i "Sverige används homeopatika med statens stöd, bland annat på antroposofernas klinik i Järna. Detta trots att det handlar om metoder som inte prövats vetenskapligt eller som bevisligen inte fungerar".

Tyvärr är Föreningen Vetenskap och Folkbildning en ganska anonym grupp, som alltför sällan uppmärksammas. På deras hemsida finns ett digert arkiv där man kan läsa om varför homeopatin är kvacksalveri, om kopplingarna mellan antroposofin och nazismen och Rudolf Steiners rasläror och idéer om lägre folkklasser.

Och så sent som 2008 slängde Stockholms universitet ut Waldorfpedagogiken, det vill säga Steiners pedagogik, med hänvisning till bristande vetenskaplighet. Varför den ens kom in kan man fråga sig när man läser på VoFs hemsida att waldorfpedagogiken rekommenderar "att barn inte lär sig läsa innan de tappat tänderna. Detta eftersom barnens själar ännu inte återanpassat sig till den materiella världen efter återfödelsen och därför ännu inte ’växt i kroppen’. Läsning vid för tidig ålder tros störa de inre organens naturliga funktion."
I det ljuset är det också bekymrande att många tycks tro att waldorfpedagogiken bara är en pedagogik bland andra, utan att inse att den ingår i trossystem precis som andra religiösa rörelsers skolor.

Och mot sådant finns bara en bot - information och upplysning. Vilket VoF gör alldeles utmärkt.
Den 28 december utser föreningen Årets folkbildare och det lite elakare priset Årets förvillare.
Tidigare år har förvillarpriset gått till fettdoktorn Annika Dahlqvist, Vidarkliniken i Järna och dess chef Ursula Flatters och Amelia Adamo för den okritiska journalistiken i Aftonbladets söndags- och hälsobilagor.

Vem som får det i år avslöjas som sagt i mellandagarna.
Personligen tycker jag att årets förvillarpris borde gå till Jimmie Åkesson och SD för deras konsekventa och metodiska arbete att förvränga statistiska fakta.