Jag är glad över att som länsantikvarie i Norrbotten 2001 ha varit med om att skydda Kiruna stadshus som byggnadsminne enligt Kulturminneslagen. Huset är en synnerligen värdefull byggnad i landet. Det vore en stor förlust för Kiruna och Norrbotten om en så viktig del av vårt kulturarv skulle rivas. Det skulle bli ett öppet sår i framtiden.

Kiruna stadshus är inte en byggnad vilken som helst - tänk om väggar kunde tala! Här finns en del av vår moderna historia. Stadshuset har under 50 år spelat en viktig roll för alla Kirunabor. Det byggdes vid en tid som präglades av stor framtidstro och huset blev ett påkostat bygge.

Redan året efter invigningen 1963 tilldelades stadshuset Kasper Salinpriset för sin höga arkitektoniska kvali-tet. Stadshuset har med tiden blivit mycket berömt för sin arkitektur och sina konstnärliga utsmyckningar. Det har blivit symbolen för Kiruna gruvstad och är ett mycket välbevarat hus.

Artikelbild

| Handtagen till stadshusporten av Esaias Poggats slår an tonen för vad som väntar på insidan.

Kiruna stadshus ritades av arkitekten Artur von Schmalensee som kallade det för "Igloo". Det är en enkel geometrisk byggnad i tegel som med sitt vackra klocktorn framför det karaktäristiska gruvbergets siluett fungerar som ett riktmärke i Kiruna. Tänk vad en byggnad kan betyda mycket! Den kan vara symbol för något, vara ett riktmärke och rymma så mycket. Men den kan också vara vacker och ge oss upplevelser både att betrakta och att besöka.

Entrétaket är en tung skulptur men som i all sin tyngd ändå lyfter och inbjuder. De svarta dörrarna med de vackra dörrhandtagen som är så sköna att ta i, lockar besökaren att öppna. Vindfångets ljusa trädörrar med smala fönsterpartier där ljuset inifrån inbjuder till att stiga in i den stora hallen. Den som är ett alldeles unikt rum i världen och öppet för alla - det är Kirunas vardagsrum. Ett inomhustorg där många viktiga möten hållits och fortfarande hålls. Med högt i taket som ger rymd och en känsla av upplyfthet och plats för högtflygande tankar. Här hölls viktiga stormöten under den betydelsefulla gruvstrejken 1969 som förändrade arbetsvillkoren för alla gruvarbetare.

Den stora hallen har vackra genombrutna väggar i tegel och betong med dagsljuset som kommer in ovanifrån. De öppna våningsplanen med kontor ger ett helt annat intryck än slutna korridorer som annars är det vanliga. Kiruna stadshus är också en konsthall - överallt finns värdefull konst att beskåda.

Hela Kiruna är av riksintresse för kulturmiljövården och en unik gruvstad för att den är så välbevarad. Här kan man följa stadens hela historia i bebyggelsen. Kiruna ingår i Norrbottens teknologiska megasystem som är ett av Sveriges viktigaste industriminnen.

Artikelbild

| Handtagen till stadshusporten av Esaias Poggats slår an tonen för vad som väntar på insidan.

Kiruna får inte förlora sin själ och identitet genom stadsflytten - de viktigaste byggnaderna måste flyttas med. Stadshuset hör idag hemma på sin strategiska plats nära gruvan. När Kiruna flyttas hör byggnaden hemma som samlingspunkt i det nya Kiruna. Det går att montera ner stadshuset och bygga upp det igen - det statliga LKAB måste ha pengar till att ta till vara sin och alla Kirunabors historia. Kulturarv och kulturmiljöer har stor betydelse för oss människor och för att vi ska trivas på en plats. Stadshuset i Kiruna är en stor tillgång för det nya Kiruna.