Krönika Anders Behring Breivik lider av paranoid schizofreni och är otillräknelig. Det har två rättspsykiatriker slagit fast som en del av den norska rättsprocessen. Därmed kan han med största sannolikhet inte dömas till fängelse. Det blir rättspsykiatrisk vård.

Jag har aldrig mött terroristen själv och har inte de rätta kunskaperna. Därför kan jag inte bedöma om psykiatrierna har rätt eller fel. Men oavsett vilket finns det viktiga frågor att ställa apropå deras bedömning.

Naturligtvis måste en människa som kan spränga en jättelik bomb mitt i centrala Oslo - för att sedan avrätta 69 ungdomar på ett sommarläger - sakna spärrar som människor i vanliga fall besitter. Att Anders Behring Breivik är psykiskt sjuk ligger nära till hans.

Faran är bara att vi beskriver honom som otillräknelig för att distansera honom från oss andra. För att slippa se ur vilket samhällsklimat han hämtade näring för sitt terrordåd.

Behring Breivik är ensam ansvarig för sina handlingar. Men sina åsikter delar han med många. Han kallar sig nationell och islamfientlig. Han skulle stoppa "multikulturalismen" och "islamiseringen av Europa". Sådana uppfattningar lever och frodas i vår världsdel, inte minst på nätet. Rasisterna hetsar varandra i hatet.

Oavsett psykisk sjukdom eller ej, så tog Behring Breivik den högerextrema retoriken från djävulska ord till förfärlig handling. Det måste vi våga erkänna.

En annan fara är att vi gör skillnad på terrordåd och terrordåd. Frågan är om en islamistisk terrorist ens skulle få genomgå samma psykiska undersökning som Anders Behring Breivik?

Vid islamistiska terrordåd tar vi alltid för givet att gärningsmannen är en villig soldat i en djävulskt uträknad plan. Själva islamismen får västvärlden att utesluta individuella förklaringar. "De andra" demoniseras kollektivt. Våra egna strukturella problem har vi svårare att se.

Jag har genomgående i den här krönikan kallat Breiviks handlingar för terrordåd. Långt vanligare är att de benämns "massakern" och "bombdådet". Terrorn är fortfarande inte en del av västvärldens självbild. Därför kan det vara lockande för oss att hitta individuella förklaringar hos högerextremisten Breivik.