Krönika Finns det någon anledning att tro på framtiden? Nu ska vi slita till 75 år och helst dö på arbetstid. Gärna medalj, men ingen pension! Så får det nya arbetarepartiet ropa på valaffischerna inför nästa riksdagsval.

En olycka kommer sällan ensam. Regeringen ska utse en ny landshövding för Norrbottens län och då ger sig de tvålhala krafterna till känna. Bastuakademimedlemmen Jan-Erik Jaensson, vd för Swedish Lapland Tourism, skriver brev till civilminister Stefan Attefall och kräver att den nye landshövdingen måste gilla bastubad:

"Bastukulturen är mycket kraftigt rotad i länet och speciellt i Tornedalen. Du kommer ju från Västerbottens inland och vet säker att många viktiga beslut fattas i bastumiljö."

Nej, Gud bevare oss för bastubadare och Bastuakademien, de är en fara för demokratin. I bastur sitter svettiga gubbar med grosshandlarbukar och beslutar. I kylan där utanför står kvinnorna. De får inte vara med. Bastun är männens sista beslutsfäste efter 1919, då Sverige fick allmän och lika rösträtt.

I det bastubadande ryska storfurstendömet Finland fick kvinnorna rösträtt redan 1906, men inte i bastun. Där fick de bara föda barn. När president Urho Kekkonen steg in i den kvinnofria bastun kunde besluten fattas. Den store statsmannen bedrev också diplomati i 100-gradig våt värme, inte tyst snarare svettig diplomati.

Var det med kvinnliga diplomater? Knappast. Ibland badade han med vår gamle landshövding Ragnar Lassinantti.

Folket får inte välja landshövding, det får bara regeringen, för denne ämbetsman är kungens och Fredrik Reinfeldts, förlängda läpp och arm. Så egentligen skulle det ju passa med en bastubadande herre också i fortsättningen.

Men, statsrådet Attefall, är det inte regeringens avsikt att statliga tjänster i fortsättningen ska utannonseras. Det gäller ju att hitta de bästa krafterna och inte bara någon i regeringsledamöternas vänskara?

Så varför inte vända blad och annonsera ut landshövdingjobbet. "Sökes: Landshövding i Norrbotten. Vi ser gärna att unga kvinnor och bastubadkrukor söker eftersom de är underrepresenterade i Norrbotten."

Då kan vi tro på framtiden igen och kanske på en pension. Därmed basta.