”Stjärnor under himlen” och ”Bro över tiden”. Så heter de två konstverk av kinesiskan Chun Lee Wang Gurts som nu finns på plats vid den gamla banvallen i Övertorneå.

Verken vann juryns gillande i den tävling som Övertorneå kommun utlyste för drygt ett år sedan och som resulterade i cirka 50 inkomna förslag.

Juryn valde Chun Lee Wang Gurts gestaltningar och menar i sin motivering att konstverken genom formspråk och färgval anknyter till platsen, den gamla banvallen.

Artikelbild

Vidare skriver juryn att det är ”… två självständiga och monumentala verk som tillsammans bildar en dynamisk och interaktiv grupp (…) Verken tecknar vår samtid med historien som bakgrund och tillåter genom sin relation med omgivningen en varierande upplevelse beroende på betraktarens perspektiv.”

Konstverken ska påminna om järnvägen och Övertorneå station, som var ansluten till det svenska järnvägsnätet mellan 1914 och 1986. Efter nedläggningen plockades räls och slipers bort och sedan dess har banvallen varit vandringsväg och skidspår.

Tanken är nu att sträckan från centralorten till Hedenäset under de närmaste åren ska få olika konstnärliga utsmyckningar och också bli en Konstens väg, vars startpunkt formellt invigdes i går, tisdag.

(NSD)