Någon officiell invgning kunde det inte bli eftersom placeringen forttfarande är en byggarbetsplats som inte är öppen för allmänheten.

Konstnären Anna Svensson är den som på uppdrag av Luleå Kommun gjort den konstnärliga gestaltingen ”Forever Young”.

På platsen byggs en aktivitetspark för skejtare och för att utöva parkour. Det faktum att många unga kommer att vistas där har hon tagit fasta på så därför är titeln ”Forever young”

Artikelbild

| Anna Svensson framför sitt verk ”Forever Young”.

.

–Här kommer främst unga att vara, så jag ville skapa något som har en rörelse uppåt, som ger inspiration och energi. Det är en abstrakt form men kan kanske liknas vid ett stänk. I indedningsfasen fick jag en bild för mig som inspirerades av den känsla jag hade när jag som barn var ute och lekte på sommaren. Solnedgång, ledighet och det där pirret av glädje som aldrig riktigt vill infinna sig när man är vuxen.

Att skulpturen är ett hantverk tycker hon också är viktigt i en tid när vi översköljs av information och bildflöde.

–Skulpturen har sin egen form och starka färger och kan kanske även ses som ett väsen som ändrar form när man går runt och tittar på det från olika håll. Självklart kommer människor att ha olika uppfattning om vad detär för någonting.

Artikelbild

Skulpturen i sin helhet.

Anna Svensson har tidigare gjort gestaltningar där målgruppen varit barn och unga. Nu senast en skulpturgrupp vid ett idrottsscenter i Varberg och en lekskulptur för en skola i Örebro kommun. Orsaken att det blivit så tror hon är att det byggs mycket sådana byggnader i Sverige.

Materialet är glasfiberarmerad plast, samma som används för båtar. Tekniken är annorlunda eftersom skulpturen är uppbyggd av en datorframställd frigolitform, en slags 3D-utskrift som sedan fått ett ytlager som sprutats på och sedan målats. Konstverket fortsätter även en bit ut på marken då asfalten närmast är målad i en nyans som tillhör själva skulpturen.

Artikelbild

| Åsa Bergdahl, konstkonsult är mycket nöjd med att konstverket kommit på plats.

Åsa Bergdahl, konstkonsult är den som i samarbete med kommunen och Kronandalen-projektet tar ett helhetsgrepp och planerar för hur konsten ska vävas in i hela stadsdelen med dess grönytor, cykelvägar, närbutiker med mera. En del av de skulpturer som redan finns på Kronanområdet får ny placering, en del nya verk upphandlas och en del kommer att skrotas. En arbetsgrupp har gett henne i uppdrag att arbeta utifrån ledord. Av de ledorden kan nämnas: Frihet, Lek i landskap, Människa, Natur, Universum och Livets skeenden från begynnelse till slut. I Kronandalen finns redan Tallkronanskolan och ett äldreboende kommer byggas.

–Allt konst som uppförs kommer att bottna i de ledorden på olika sätt, Anna Svenssons verk passar perfekt.

Artikelbild

| Åsa Bergdahl, konstkonsult och Anja Johansson, stadsbyggnadsnämnden.

Nästa större verk som ska komma på plats är Markus Lanttos verk ”Älg i solnedgång” som placeras sommaren 2019. Längre fram kommer det utannonseras för en upphandling av ett interaktivt konstverk som ska handla om områdets 1900-tals historia.

–Det känns väldigt roligt och viktigt att få komplettera Luleå och länet med ny konst, säger Åsa Bergdahl.