Robert Blombäck är bosatt i Stockholm men har rötterna i Norrbotten. Genom åren har han fotograferat i olika kreativa sammanhang men hela tiden arbetat parallellt med egna dokumentära projekt. I mitten av 1980-talet vistades han en tid i Portugal och fascinerades då av den särpräglade fadomusiken. Ett urval fotografier publicerades senare i boken Guitarra Portuguesa (2000). Ett annat exempel är den uppmärksammade bildreportageboken Sverige, Sverige fosterland (med text av Gellert Tamas).

Det pågående dokumentära projektet Sauna skildrar hur den egna släkten i Norrbotten samlas kring bastun för att utbyta tankar och erfarenheter över generationsgränserna.

KW Gullers stipendium på
10 000 kronor ges för förtjänstfulla insatser på det dokumentära fotografiets område.