Debatt I september fattar landstinget i Norrbotten beslut om var den nya dansinstitutionen ska placeras. Institutionen ska bland annat sätta upp egna produktioner, ansvara för gästspel, organisera turnéer och svara för blivande såväl som etablerade dansares utveckling.

Valet står mellan Piteå och Luleå.

Förslaget är att Piteå ska ansvara för den pedagogiska verksamheten, medan Luleå ska svara för en scen för dansen. Både Piteå och Luleå kommun är beredda att investera i en ny dansscen.

Artikelbild

| Musikhögskolan i Piteå kan ståta med nya, moderna danssalar som invigdes i mars 2011.?Foto: Patrik Häggqvist

Vi anser att Piteå är det självklara valet – inte enbart för den pedagogiska delen, utan också för en ny dansscen. Det konstnärligt danspedagogiska arbetet och dansen som scenkonst är självklart helt beroende av varandra. De går helt enkelt inte att skilja åt.

Sedan slutet av 1990-talet har Piteå en stark danstradition och en plattform för dansutveckling som resulterat i en framgångsrik samverkan mellan bredd och elit. Piteå tar stort ansvar för dansen och en väl förankrad dansverksamhet finns i form av bland annat kommunala musik- och dansskolan, Piteå Dansgymnasium med spetsutbildning och Svenska Balettskolan Piteå (en yrkesdansarutbildning som endast finns i Stockholm, Göteborg och Piteå).

Därutöver har Institutet Dans i skolan i Piteå, som 2009 flyttade från kulturrådet i Stockholm, regeringsuppdraget att över hela landet främja intresset för dans i skolorna och genom metodutveckling och forskning stärka området dans och lärande.

År 2003 startades Sveriges första danslärarutbildning vid LTU i Piteå. Tillsammans med Institutet Dans i skolans etablering blev detta inledningen för Piteås forskning inom dans och för ett betydande internationellt nätverksbyggande.

Under många år har Piteå tagit stort ansvar för länets dansutveckling. Enbart till Dans i Nord, det regionala resurscentrat som Piteå är huvudman för, bidrar kommunen med omkring en miljon kronor årligen. Preliminära siffror visar att Piteå enligt ovan nämnda utredning kan bygga en väl fungerande dansscen för ungefär halva kostnaden jämfört med alternativet i Luleå.

Det blir mycket mer kostnadseffektivt att bygga i Piteå tack vare att det redan finns många funktioner på samma plats.

I Piteå finns Europas nordligaste kulturuniversitet/LTU där olika konstformer – dans, musik och även media som uttrycksform – möts, korsbefruktar och berikar varandra. Dessutom finns här Studio Acusticum med dess unika orgel och nybyggda stora danssalar i toppklass samt spelscenen Black Box.

Piteå tar ett unikt ansvar för dansens utveckling lokalt, regionalt och nationellt. Detta görs i nära samarbete med regionala, nationella och internationella aktörer och konstnärer. När man talar om dansinstitution i Norrbotten måste man vara medveten om att denna institution redan finns i Piteå, i form av Danslärarutbildningen och Institutet Dans i skolan vilka utvecklats efter högt ställda krav.

Statsmakterna har gett Piteå dessa för svensk danskonst viktiga uppdrag. Piteå har i dag den bas som dansen i Norrbotten behöver.

Redan i dag erbjuds kommunerna i Norrbotten hjälp med att förankra dansen i skolorna, med dansgästspel och kompetensutveckling som koordineras från Piteå. Orten är på väg att etablera sig som en internationell plattform för dansutveckling baserad just på den unika kompetens som endast finns i Piteå tack vare ett nätverk av internationella danskonstnärer från Frankrike, Israel, USA och Barentsområdet.

Piteå kommuns satsning på nybyggda danssalar och beslutet att Sveriges första lärarutbildning i dans liksom Institutet för Dans i skolan ska finnas i Piteå är idag ett politiskt faktum. Nu gäller det att på bästa sätt utnyttja de resurser som institutionen i Piteå redan fått och de investeringar som redan är gjorda. Detta bör göras gemensamt i Norrbotten – inte genom en uppdelning som enbart kommer att söndra och splittra en mycket väl fungerande kulturell institution.

Vi förespråkar ett konstruktivt samarbete som syftar till att stärka dansinstitutionens regionala, nationella och internationella slagkraft.

 

Cecilia Björklund Dahlgren

Universitetslektor i dans, LTU,
och verksamhetschef Institutet Dans i skolan

 

Sam Nilsson F.d. vd Sveriges Television
ordförande Institutet Dans i skolan

 

Christer Wiklund Professor i musik
och prefekt för Institutionen för kultur, kommunikation och lärande, LTU

 

Thomas Wallstén
Företagare, Piteå