LITTERATUR litteratur. Nordiskt forum i Malmö får besök av Grubbnäsudden på söndag. Det är Ann-Katrin Tideström som läser ur boken Som vi skrattat där i bönhuset i ämnet feministisk ekonomi, ekonomisk och social utveckling.

Boken är en berättelse om kvinnorna i byn Grubbnäsudden, om vardagsliv och världshändelser, om vänskap och åldrande, om samvarons glädje, om snöstormar och storspovar och om ett samhälle i förändring skriver de i unika protokoll från fjorton års regelbundna träffar.

Glesbygdsfrågor och livsfrågor vävs samman i en musikalisk rapport från kvinnor vars röster alltför sällan hörs i offentligheten

Vid uppläsningen medverkar också skådespelaren Mirja Burlin och musikern Mathias Landeaus.