Ricky Sandberg, tidigare konsthallchef på Havremagasinet och en av grundarna till Luleåbiennalen, blir ny Konstkonsulent i Region Norrbotten.

I arbetet som Konstkonsulent ingår att arbeta konstfrämjande och stötta det professionella konstlivet i länet på olika sätt utifrån den regionala Kulturplanens mål. Konstkonsulenten kommer även att arbeta i nära samarbete med Resurscentrum för konst och regionens konsthandläggare.

Ricky Sandberg börjar sin nya tjänst i augusti och kommer att ingå i Region Norrbottens kulturfrämjande enhet.