Detta är hösten för räfst och rättarting. Kommer kulturprofilen att bli dömd? Kommer Svenska Akademins återstående ledamöter att kastas ut? Kommer nya Jägarna-serien att exploatera mordfall från Norrbotten? Kommer frågetecknen runt förskingringsskandalen i Jokkmokk att rätas ut? Kommer socialdemokraterna att vilja regera med moderaterna eller något annat parti till höger om partigränserna? Allt handlar om etik och moral, särskilt i valrörelsen. Och hur ska man som röstberättigad kunna förutspå vad som händer efter valnatten?

Om jag har köpt ett kilo valfläsk, men inte är nöjd med kvaliteten, borde jag kunna åberopa returrätt och ångervecka. Det smartaste nyvalet, om man måste ha ett sådant, sker alltså några veckor efter att partierna bekänt färg i praktiken. När det gäller akademin så har ”folket” inget inflytande. Och det har vi nog inte heller överhuvudtaget i något annat än vilka som ska fortsätta att fatta beslut som rör oss alla.

Däri ligger demokratins akilleshäl: hur vet man vilka politiker man kan lita på? Den med de bästa tänderna, så där som man ska skåda given häst i munnen? En uppringning till en vanlig folktandvård: nej, du är inte aktuell på kölistan förrän om 2,5 år. Ok, då fattar man att partiledaren har en bättre tandvård än man själv. Håret? En mycket viktig faktor, som inte minst Donald Trump är ett levande bevis för. Att ha gott om hår i bra kondition signalerar livskraft och vitalitet, både för män och kvinnor. Tänder och hår är signaler som ska appellera till olika väljargrupper.

För den vanlige medborgaren prövas gränssnittet mot stat, kommun och landsting, när man behöver vård, omsorg eller varför inte vanlig hederlig barnomsorg och undervisning. Politik är inte teori, utan ren, ram praktik.

Men det som valretoriken överhuvudtaget inte tar upp är hur den ekonomiska makten är fördelad i Sverige. Det är ingen som pratar om att krossa kapitalet, inte ens vänstern. Det är när man analyserar vem som har makten över näringslivet, som de verkliga klassklyftorna framträder. Det är inte lönen i sig som bestämmer vilken klass du tillhör, utan dina nätverk. Sakfrågorna, riktade mot olika grupper i samhället, kommer att dominera valrörelsen, medan ideologierna, dvs politisk etik och moral, åtminstone inte ännu hittat till min brevlåda.