Det här handlar om Karin Boye, en roman om den stora diktaren som dog alltför ung men skapade odödlig lyrik. Boktiteln är en strof ur en av hennes mycket kända dikter och omslaget pryds av ett fotografi taget av Anna Riwkin-Brick, ni vet det där med författaren i profil.

Det råder alltså ingen tvekan om vem det handlar och jagets huvudperson heter också mycket riktigt Karin Boye, eller "frau Boye" ibland eftersom handlingen utspelar sig under poetens tid i Tyskland 1932 när nazismen tryne börjar göra sig synligt.

Det handlar alltså om Karin Boye, men beskrivs samtidigt som en fri litterär fantasi, så då är det väl både Karin Boye och inte Karin Boye, eller mera eller mindre bokens författare Jessica Kolterjahn än Boye.

Artikelbild

Ja,. det är lite svårt att veta, men vad vi vet är att boken utgår från Karin Boyes verkliga vistelse i Tyskland 1932, hennes flykt från äktenskap, älskare, tidskriften Spektrum och depression i Stockholm. Till Berlin åker hon för att få ordning på själen, en bot mot sin ångest för bisexualiteten och självmordet som en lösning. Först går hon hos psykoanalytikern Walter Schindler, sedan hos den kvinnliga doktor Lamplz.

Och mellan besöken hos terapeuterna får vi stifta bekantskap med mellankrigstidens Berlin och kännetecknen för Tysklands politiska utveckling, revanschismen efter Versaillesfreden. Det varvas med vardag och fest, huvudpersonens själsliga berg och dalbana, distansarbete för svenska förlag och så givande homosexuella förbindelser med dålig eftersmak.

Jessica Kolterjahn är en duktig berättare och en ypperlig stilist. Hennes beskrivningar är ibland rena njutningen. Eller vad sägs om hennes beskrivning av en restaurang: "Längst in i hörnet sitter ett äldre par. Deras lemmar ser ut som torra kvistar när de långsamt lyfter dem för att föra maten till munnen. De talar inte med varandra. De ser inte på varandra. Deras blickar är riktade mot ett tomrum ingen kan se."

Det känns så äkta, det är säkert Berlin 1932, men är det Karin Boye som gör den där iakttagelsen? Eller? Ja, det vet vi inte. Det kanske är mera Kolterjahn 2013 än Boye 1932, men det är inte sämre för det, det är ju en fri litterär fantasi och inte en biografi.