Projektet Dimming the Northern Lights är ett treårigt projekt som syftar till att bredda kunskapen om delar av världen som ligger långt från konstmetropolerna och att öka nätverken.

Resan som gruppen fått göra innefattar Färöarna, Island, norra Norge, Norrbotten och norra Finland. På programmet har det varit en rad olika studiebesök och möten med konstnärer och institutioner. Bakom projektet står New York-baserade The Curatorial Program for Research, CPR.

I Norrbotten har gruppen haft ett späckat program den 15 – 20 augusti. På resan som gick från Kiruna till Luleå har de träffat konstnärerna Britta Marakatt Labba och Liselott Wajstedt. De har besökt Kiruna och fått information om stadsomvandlingen, träffat representaner från LKAB och Sametinget samt besökt Institutet för rymdfysik. De har varit i Porjus kraftstation, Ájtte museum, träffat konstnärerna Anders Sunna och Katarina Pirak Sikku och lärt sig om samiskt hantverk hos Same Duodji. I Boden har de bland annat besökt Rödbergsfortet och Havremagasinet och i Luleå, Luleå Tekniska Univeristet, Facebook, Norrbottens Museum och Galleri Syster.

Artikelbild

| På sin resa fick de internationella gästerna ta del av den samiska kulturen.

Hanna Isaksson, Resurscentrum för konst i Norrbotten har varit medarrangör från länet. Hon har varit mån om att ge gruppen inblick i hela Norrbotten med både positiva och negativa aspekter på industrinäringarna, miljöpåverkan och urfolkens situation.

– Jag hoppas att de tar med sig det de lärt sig här till sina länder och kanske ser likheter med situationen i sina respektive länder. Konstvärlden är global och att skapa näverk är viktigt. Jag önskar att det här besöket ska ge länets konstnärer input och inspiration och kanske ger det ringar på vattnet så att konstnärer härifrån blir inbjudna att delta utomlands.

De curatorer som besökte länet var följande: Paulina Ascencio, Mexico, Marten Esko, Estland, Alessanadro Facente, Italien, . Arlette Quynh-Anh Tran,Vietnam, var tvungen at ställa in sin medverkan,

Siân McIntyre, Australien, Lea Vene, Kroatien, Nilna Wöhlk Danmark.

Artikelbild

| Hanna Isaksson, Resurscentrum för Konst i Norrbotten är en av personerna som ordnade programmet för de internationella konstcuratorernas besök.

I den projektgrupp som tog emot konstcuratorerna fanns förutom Hanna Isaksson: Maria Ragnestam, Konstmuseet i norr, Sandi Hilal, projektledare för The Living Room on Prästholmen och Cornelius Stiefenhofer, chef för konsthallen Havremagasinet i Boden.